Yazdır

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448252
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 340000 TL
İlk İhale Tarihi : 29.11.2016 11:20
İkinci İhale Tarihi : 26.12.2016 11:20
Dosya Numarası : 2015/198 SATIŞ
İhale Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2015/198 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Bitki Sokağı üzerinde kain 25 pafta, 15938 ada, 127 parsel sayılı 1.520,00 m² miktarlı arsada kurulmuş olan 4 sokak kapı no’lu ERKOM SİTESİ A-3 Blok isimli kat mülkiyetli bahçeli betonarme kargir apartmanda A-Giriş 3. katta 44/1000 arsa paylı (23) no’lu dairenin tamamıdır. Ana bina Bodrum + Zemin + 3 Normal kattan ibaret 5 katlı, ayrık nizamda, iki girişli bahçeli betonarme kargir apartman olup dış cephesi mineral sıvalı, üzeri ahşap oturtma çatı üstü kiremit kaplıdır. A-Giriş yan cepheden bahçe içinden 5 basamak çıkılarak zemin kattan demir doğramalı camekanlı kapıdan girilmekte olup katlar arası mozaik basamaklı ve demir korkuluklu merdivenleri vardır. Bina zemin kattan sonra ön ve arka cephede 1.50 m. kadar çıkmalı olup bodrum katta kömürlük, A ve B Girişin zemin ve normal katlarında mesken olarak kullanılan üçer daire vardır. Binada elektrik, su ve doğal gaz girişi tesisatı mevcuttur.ERKOM SİTESİ A-3 Blok A-Giriş 3. katta 44/1000 arsa paylı (23) no’lu daire;Mezkur gayrimenkul kapalı ve boş olduğundan emsal olacak daire özelliğinden ve mahallinde yapılan tetkik, araştırma ve incelemelerden; Dairede giriş holü, koridor, mutfak, banyo, salon ve iki oda olup 85 m2 miktarlıdır. Dairenin kapıları ahşap, pencereleri PVC doğramalı ve üzeri panjur ile muhafazalı olup cümle giriş kapısı çelik kapıdır. Daire arka bahçe cephesinde olup salon önünde etrafı duvar korkuluklu balkonu vardır. Dairede elektrik, su ve kalorifer tesisatı mevcuttur.

Adresi : İstanbul İl, Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Bitki Sokağı, No:4,ERKOM SİTESİ A-3 Blok, 3. Kat, D:23

Yüzölçümü : 85 m2

Arsa Payı : 44/1000

İmar Durumu : Maltepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna yazdığı 21.12.2015 tarihli yazısından;Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesi, 25 pafta, 15938 (Eski:1173) ada, 127 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli 26.02.2007-21.05.2008-08.10.2010-16.06.2012-15.09.2012 T.T.’li, Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planında; 5/A-/4, 0.20-0.40/1.50 emsal yapılanma şartlarında Konut Alanında, küçük kısmı da Yol’da kalmakta olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti : 340.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Beyan; 3402 sayılı kanunun Ek 1. Maddesi uygulamasına tabidir. Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü : 26/12/2016 günü 11:20 - 11:30 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/198 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR