Yazdır

İZMİR 21. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448120
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 247000 TL
Dosya Numarası : 2015/13573 Esas
İhale Yeri : İZMİR ADLİYESİ MEZAT SALONU G BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE SALONU - İZMİR ADLİYESİ BAYRAKLI / İZMİR
İcra Birimi : İzmir 21. İcra Müdürlüğü
İkinci İhale Tarihi : 09.01.2017 10:40
İlk İhale Tarihi : 07.12.2016 10:40
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
İZMİR
21. İCRA DAİRESİ
2015/13573 ESAS

TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İ/mir İl, Buca İlçe, 741 I Ada No, 2 Parsel No, Tına/tepe Mah., 2
Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz İzmir ili. Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesinde kain tapunun ;Cilt 241, Sayfa 23843, ada 7411, parsel 2 de kayıtlı 1.113.00 m2 yüzölçümlü Yedi katlı betonarme bina vasıflı taşınmazda ;4 /' 12K arsa paylı Zemin Kat 2 b.b. nolu Meskenin ;Tam payı MEHMET BİLİCİ ( Şevki oğlu ) lehine Kat Mülkiyctlidir.İzmir ili. Buca İlçesinde tapu kaydına göre Tınaztepe, belediye kayıtlarına göre Yıldız Mahallesinde. 206 / 32 Sokaktan 44 numara alan apartmanın giriş katı olan Bodrum Kat üstü Zemin Katında ( bina girişine göre arka cephede ) yer alan 2 b.b. no?lu meskendir. Parsel üzerindeki binanın Bodrum + Zemin + 5 kat ilavesi ile toplam 7 katlı, 19 daireli ve 1 kapıcı dairesinden ibarettir.Buca Belediyesi imar arşivinde taşınmazın dosyasında yapılan incelemede ; Parsel üzerindeki taşınmazın ruhsatlı inşa edilmiş olup yapı ruhsatının 09.07.2009, Zemin Katta 2 no?lıı meskenin 117.00 m2 brüt alanlı ve yapı kullanma izin belgesinin 24.08.2010 tarihli olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz yapı kullanma izin belgesi ve keşif tarihi itibariyle 6 yaşında, fi-10 yaş arası b.a. yapılar için % 10 yıpranma paylıdır. Tasdikli projesine göre Zemin Katta 2 no?lu mesken ; 3 oda, salon, mutlak, banyo-we, kömürlük, hol ve balkondan ibaret olup Balkon mutfağa bağlantıiıdır.Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle ; Şehit Asteğmen Ümit Başaran İlk Öğretim Okuluna 362 mt, Buca Çocuk Bakını evi ve doğum evine 487 mt direkt ve yürüme mesafesindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır.satışa konu taşınmazın çevre alım salım rayiçlerine göre satışa esas toplam değeri 247.000,00 TL dir.
Adresi : 206/32 sok. No:44 Zemin kat 2 nıılu daire Yıldız Mah. Buca/İzmir
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam dört kal ön bahçe
mesafesi 5 mt. Yan bahçe mesafesi 3mt. Koşullu konut adasında kalmaktadır. Detaylı bilgi dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 247.000.00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydıııdaki gibi
1. Satış Günü : 07/12/2016 günü 10:40- 10:50 arası
2. Satış Günü : 09/01/2017 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ MEZAT SALONU G BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE
SALONU - İZMİR ADLİYESİ BAYRAKLI / İZMİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla cn çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını Özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemi/e bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kellileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecalını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/13573 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.()5/10/2016

(İİK m.126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, hu Yöııeınıelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek (>4'e karşılık gelmekledir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR