Yazdır

BURSA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bina ve arsası

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451949
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 13.01.2017 10:00
Muhammen Bedeli : 230224 TL
İlk İhale Tarihi : 16.12.2016 10:00
Dosya Numarası : 2015/14215 ESAS
İhale Yeri : BURSA ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT A BLOK İCRA SATIŞ ODASI ULUYOL OSMANGAZİ BURSA - ULUYOL OSMANGAZİ BURSA OSMANGAZİ / BURSA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
BURSA
4. İCRA DAİRESİ
2015/14215 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Yıldırım İlçe, 6645 Ada No, 1 Parsel No, ÇINARÖNÜ Mahalle/Mevkii, Yıldırım Tapu Müdürlüğü'nün 06.01.2016 tarih ve 236 yevmiye no'lu yazıları ile ekindeki tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 6645 ada, 1 parsel sayılı ve 162,54 m2. miktarlı Arsa vasıflı taşınmazın 9794/16254 hissesinin dosyamızdaki ilgili borçlu adına kayıtlıdır;
Not : Taşınmaz bilgilerinin Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; 2009/2831-3975-5920 yevmiyeli imarın iptaline ilişkin Bursa İdare Mahakemeleri'nin kararları mevcuttur, denilmektedir.
İmar Durumu:Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak imar durumu bildirilmemiş olup, Yıldırım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden şifahi olarak edinilen bilgilere göre; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, H 22d. 08b. 1b. pafta, 6645 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde, bitişik nizam, Hmax.(Yükseklik): 6,50 mt. (2 kat) olan konut bölgesi inşaat alanında kalmaktadır.
Ancak; Yukarıda imar durumu belirtilen taşınmazın da içinde bulunduğu bölgedeki 3194 Sayılı Yasanın 18. Madde uygulaması mahkeme kararları ile iptal edilmiştir.
Mahalli Durum: 9794/16254 hissesi borçlu adına kayıtlı olan söz konusu taşınmaz; Bursa İli, Yıldırım İlçesi sınırları dahilinde bulunan Çınarönü Mahallesi, Akala Sokak, no: 21 adresindeki 162,54 m2. miktarlı arsa ile bu arsanın bir kısmı üzerine zemin+3 normal katlı olmak üzere toplam 4 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde yapılanmış olan 1 adet binadan ibarettir. Taşınmaz, Akala Sokak ile 1. Asuman Sokağı nın kesiştiği köşebaşında yer almaktadır. Binanın ana giriş kapısı 2 kanatlı demir profil yapılı, katlar arası merdiven basamakları mermer ile kaplı ve korkuluksuz, dış cephe duvar yüzeyleri zemin ve 1. normal katlarında sıvalı ve boyalı, üst katlarında sıvasız ve boyasız, üzeri ise açık teras durumundadır. Zemin katında 2 adet dükkan, normal katlarının beherinde ise müstakil giriş kapılı ve mesken nitelikli 2 şer adet dairesi bulunan binanın yerinde yapılan ölçümlerine göre zemin katının inşaat taban alanı 163,00 m2. ve sokak cephelerine yapılan çıkmalarından dolayı normal katların beherinin 220,00 m2. olup, toplam inşaat alanı ise; 163,00+(3 kat*220,00) = 823,00 m2. dir. Ancak, zemin ve 1. normal katları inşaat yönünden tamamlanmış olan binanın 2. katının bir kısmı ile 3. normal katının henüz inşaat halinde olduğu görülmüş olup, binada inşaat yönünden eksik imalatların bulunmasından dolayı yapılan değerlendirmelere göre binanın tamamının fiziki gerçekleşme oranının % 75 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Binanın katlar itibarı ile görülen halihazır durumları ile diğer teknik ve fiziki özellikleri ise aşağıdaki gibidir. Zemin kat : Bu katta 2 adet dükkan mevcut olup, halihazırda 1. dükkan kiracı Havin Telekom ve köşebaşında yer alan 2. dükkan ise kiracı Baran Giyim tarafından işyeri amaçlı olarak kullanılmaktadır. Tek bölümlü olan dükkanların tabanları seramik ile kaplı, duvarları sıvalı ve plastik boyalı, 1 er kanatlı olan giriş kapıları ile camekanlı çerçeveleri PVC profildir. Herhangi bir ısıtma sistemleri bulunmayan dükkanların elektrik abonelikleri mevcuttur.Normal katlar : Halihazırda, 1. kattaki 1 no lu daire borçlu Muhteber Karataş, 2 no?lu daire Raşit Karataş ve 2. kattaki 3 no lu daire Mehmet Karataş tarafından mesken amaçlı olarak kullanılmaktadır. 1 no?lu daire 2 adet oda, salon, antre, mutfak, banyo ve wc-lavabo, 2 no lu daire 1 adet oda, salon, antre, mutfak, banyo ve wc-lavabo, 3 no lu daire ise 3 adet oda, salon, antre, banyo ve wc-lavabo bölümlerinden teşkil edilmiş olup, daireler teknik ve fiziki özellikler yönünden birbirleri ile benzer olarak yapılmışlardır.Salon ve odaların tabanları laminat parke, antre bölümlerinin laminat parke veya seramik ile kaplı, duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır. Taban ve duvarları tamamen seramik kaplı olan mutfak bölümlerinde, üzerleri granit mermer kaplı tezgah ile 1 no’lu dairede alt ve üst MDF dolapları mevcuttur. Banyo ve wc-lavabo bölümlerinde taban ve duvarlar tamamen seramik olarak yapılmıştır. Dairelerin giriş kapıları çelik, iç kapıları Amerikan panel ahşap, çift camlı olan balkon kapıları ve pencere çerçeveleri ise PVC profildir. Doğalgaz tesisatı bina önüne kadar getirilmiş olmakla birlikte, bina içerisine alınmamış olması nedeni ile tüm daireler odun veya kömür sobası ile ısıtılmakta olup, elektrik ve su abonelikleri mevcuttur. Henüz inşaat halinde olan 2. kattaki 4 no’lu daire ile 3. kattaki 5 ve 6 no’lu dairelerin yerinde yapılan incelemelerine göre, sadece dış cephe tuğla duvarlarının yapıldığı, giriş ve iç kapıları ile balkon kapıları ve pencerelerinin yerlerine takılı olmadığı, dış ve iç cephe duvar yüzeylerine ait sıva ve boya işlerinin, taban ve duvar kaplamalarının, ıslak alanlardaki seramik işlerinin yanı sıra, mutfak tezgah ve dolaplarının, elektrik ve sıhhi tesisata ait sıva üstü düğme, priz ve armatürleri ile vitrifiyelerinin, ısı sistemine ait kombi, tesisat ve radyatörlerinin montajlarının da yapılmadığı görülmüştür. Yapılan genel değerlendirmede, dairelerde inşaat yönünden eksik imalatların bulunması nedeni ile 2. normal katın fiziki gerçekleşme oranının % 60, 3. normal katın % 40 ve binanın tamamında ise %75 seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Genellikle düşük veya orta gelir guruplarınca mesken amaçlı olarak kullanılan 2 veya 3 katlı bitişik nizam binaların bulunduğu, kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın fazla olduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri mevcuttur.Taşınmazın Kıymeti:Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yapı şekli, yapı malzemesi, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, yıpranma payı, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa arsa ve bina alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmiştir.Çınarönü Mahallesi, 6645 ada, 1 no’lu parsel :
Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi 9794/16254 oranındadır.
1) 4 Katlı B.A. Karkas Bina Kıymeti................: 823,00 m2. * 540,00 TL/m2. * 0,75 = 333.315,00 TL.

2) Arsa Vasıflı Parsel Kıymeti...……………...: 162,54 m2. * 300,00 TL/m2. * 1,00 = 48.762,00 TL. KIYMETLER GENEL TOPLAMI (1+2)……: 382.077,00 TL.BORÇLUNUN HİSSESİNE İSABET EDEN MİKTAR…..: 382.077,00 TL. * 9794/16254 = 230.224,08 TL.(Yalnız; İki Yüz Otuz Bin İki Yüz Yirmi Dört Türk Lirası, Sekiz Kuruştur.)
Yüzölçümü : 97,94 m2
İmar Durumu : Yukarıda izah edildiği gibi ve dosyasındaki gibidir.
Kıymeti : 230.224,08 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :aşınmaz bilgilerinin Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; 2009/2831-3975-5920 yevmiyeli imarın iptaline ilişkin Bursa İdare Mahakemeleri?nin kararları mevcuttur, denilmektedir.Ve Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/12/2016 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 13/01/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : BURSA ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT A BLOK İCRA SATIŞ ODASI ULUYOL OSMANGAZİ BURSA - ULUYOL OSMANGAZİ BURSA OSMANGAZİ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/14215 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR