Yazdır

KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bina

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496513
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 12.01.2017 11:00
İkinci İhale Tarihi : 15.02.2017 11:00
Dosya Numarası : 2012/1265 TLMT.
İhale Yeri : Küçükçekmece Belediyesi Mezat Salonu - Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi No:71 Fatih Camii Bahçesi-Muhtarlık Binasının 1.Katı Küçükçekmece İstanbul
Muhammen Bedeli : 430250 TL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ

2012/1265 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Avcılar İlçe,

1.TAPU KAYDI: Avcılar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 23.11.2015 tarih ve 27125391 -160.02/E. 1622327 sayılı yazılarında:
Avcılar ilçesi, Firuzköy mahallesi, 3623 parselde Ali DÜZ ün XA hissesinin iptali ve davacı İbrahim YILMAZ adına tesciline daire Küçükçekmece 5. Asi İye Hukuk Mahkemesinin 2014/443 ESAS 2015/187 kararına dair kesinleşmiş mahkeme kararı belirtilmesi yapılmıştır.
Mevcut tarla nitelikli taşınmazda Ali DÜZ: Zekerya oğlunun % olan hissesi üzerinde muhtelif icra daireleri ile muhtelif tarih ve yevmiye sayıları ile I adet İhtiyati Haciz Şerhi, 1 adet İcrai Haciz Şerhi ve 1 adet Beyan olduğu tespit edilmiştir.

2. İMAR DURUMU: Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.12.2015 tarih ve 68097862$ 10.05.01-9903-757537 sayılı yazılarında:
İstanbul Avcılar ilçesi Tahtakale mahallesi 13 pafta 3623 parsel sayılı yer 12.12.2012 tarih ve 19003 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile 6306 sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 2.maddesi (c) fıkrası kapsamında rezen' yapı alanı ilan edilen alanda kalmaktadır. Uygulama imar planı mevcut değildir. Denilmiştir.

3. HUDUDU VE SAHASI: Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde tapu kaydı ve î/1000 ölçekli çapı belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevkii itiban ile yerine a;men uygun olduğu tespit edilmiştir.

4. TAŞ1NMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Söz konusu taşınmaz İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Tahtakale mahallesi İstanbul caddesi No: 60 mevkiinde Bodrum kat+ Zemin kat (Dükkan)+ 3 Normal kat-f Teras kattan ibaret 6 katlı bir apartmandır. Apartmanın dış cephesi cam mözaik kaplı olup, dış kapısı demirdir. Giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları karo seramik, merdiven basamakları dökme mozaik kaplıdır. Her katta tek daire bulunmaktadır.
Bodrum katta, zemin katta bulunan iş yerine ait depo, Zemin katta (iş yeri) dükkan, 1.katta müşterek kullanımlı 2 daire ve Normal katlarda tek daire ve teras katta tek daire bulunmaktadır.
VESTEL dükkanının bulunduğu kısım başkalarına ait olması dolayısı ile değerlendirmeye sadece arsası alınacaktır. 60 nolu binanın tğm daireleri 2 Yatak odası* Salon* Mutfak* Banyo* WC+ Hol ve Balkondan ibaret olup dairelerin alanı 80.00 m2 civarındadır. 60 nolu binanın toplam alanı 560.00 m2 civarındadır.

5. KANAAT VE SONUÇ: Gayrimenkulün bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafe:;., inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, Belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri ve getirebileceği kira geliri, deprem sonrası emlak alım satım koşulları, civann rayiç bedelleri değerini tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları göz önüne alınarak: İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Tahtakale mahallesi, İstanbul caddesi No: 60 mevkiinde kain 13 pafta, 3623 parsel sayılı 387.00 m2 alan üzerine oturtulmuş arsa nitelikli taşınmazın hissesinin dolması ve çevrede arsa m2 değeri 1500.00 m2/TL, Binam2 değeri 500.00 m2/TL ve 60 nolu binanın toplam alanı 560.00 m2 olması dolayısı ile:
Mevcut arsanın değeri: 387.00 x 1500.00 = 580.500.00 TL
Mevcut 60 nolu binanın değeri: 560.00 x 500.00 = 280.000.00 TL
Toplam: 860.500.00 TL
Mevcut arsa nitelikli taşınmazın arsa dahil toplam değeri: 860.500.00 TL olarak hesap edilmiştir. Dava konusu 1/2 hisseyi: düşen meblağa: 860.500.00 x 1/2 - 430.250.00 (Dörtyüzotuzbinikiyüzelli)TL olarak tespit edilmiştir.

Kıymeti :430.250,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydıınlaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 12/01/2017 günü 11:00 -11:05 arası

2. Satış Günü : 15/02/2017 günü 11:00 -11:05 arası

Satış Yeri : Küçükçekmece Belediyesi Mezat Salonu - Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi No:71 Fatih Camii Bahçesi-Muhtarlık Binasının 1.Katı Küçükçekmece İstanbul

-----------------------------------------------------------------------

Satış şartlan :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki {.,1in sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen dsğerin %5Û sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci anırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka rom inat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, K.DV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil İle :;abit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüı faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir.

(İ.İ.K m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR