Yazdır

İZMİR 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bayraklı salhane mahallesinde 266 m2 arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449355
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 200000 TL
Dosya Numarası : 2014/12319 Esas
İlk İhale Tarihi : 13.12.2016 10:40
İhale Yeri : İZMİR BAYRAKLI ADLİYESİ ZEMİN KAT G BLOK N.9 MÜZAYEDE SALONU İZMİR
İcra Birimi : İzmir 6. İcra Dairesi
İkinci İhale Tarihi : 13.01.2017 10:40
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TC. İZMİR 6. İCRA DAİRESİ 2014/12319 ESAS
TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili Bayraklı ilçesi Salhane mahallesi tapunun 2407 ada. parsel 137 de kayıtlı 266.00 m2 yüzölçümlü "arsa" vasıflı taşınmazın 22/118 arsa paylı 1.kat 3 nolu bağımsız bölümün tam payı satışa konudur. Taşınmaz tapu kaydına göre Salhane, Belediye kayıtlarına güre Adalet Mahallesinde. 1645/3 sokaktan 2 numara alan apartmanın zemin üstü 1 .katında (her iki yola cepheli köşe konumda9 yer alan 3 b.b nolu meskendir. Parsel güneybatısında 1645/3 sokağa, güney doğusunda 1643/11 sokağa cepheli olup diğer yönlerde diğer parsellere komşu ve köşe parsel konumundadır. Parsel üzerindeki bina b.a karkas yapı tarzında, yığma tuğla duvarlı inşa edilmiş olup toplam 4 katlıdır.Zemin katta dükkan vc I daire, normal katlarda 2'şcr daire mevcuttur. 3 nolu meskenin 122.00 tıı2 alanlı yapı kullanma izin belgesi ve keşiftarihi itibariyle 17 yaşında, 16-20 yaş arası b.a yapılar için % 20 yıpranma paylıdır. Tasdikli projesi üzerinden yapılan incelemeye göre 1. Katla 3 no'.'lu mesken ; 3 oda. salon, 1 sandık odası, mutfak, banyo, wc, kömürlük, antre. 2 balkondan ibaret olup I. Balkon salon i mutfağa, 2. Balkon I odaya bağlantılıdır. Meskende mahallerin net alanları ; 1. Oda 11.20 m2, 2. Oda 8.40 m2, 3. Oda 12.00 m2, salon 27.90 m2, sandık odası 5.19 m2. mutfak 13.50 m2, banyo 5.18 m2. wc 2.06 m.2, kömürlük 2.32 m2, antre 4.86 m2 dir. Keşif mahallinde yapılan incelemede ; I. Katla 3 no'ltı meskenin kapalı olması nedeniyle içerisine girmek mümkün olmamış vc bu nedenle değerlendirmede belediyeden temin edilen bilgiler dikkate alınmıştır. Diğer kat malikleri ile yapılan görüşmelerden 3 no'.'lu meskenin borçlu Mülazım Turan?a ait olup meskende kiracı bulunduğu bilgisi alınmıştır. Dışarıdan görüldüğü kadarıyla mesken bitmiş ve kullanılır haldedir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle ; Laka Deresine 143 mt, Selimiye Camiine 98 ml direkt vc yürüme mesafesindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır. İ Adresi : 1645/3 Sokak No: 2 Adalet Mahallesi Bayraklı/İZMİR
Yüzölçümü : 266.00 m2
Arsa Payı : 22/118
İmar Durumu : İzmir ili. Bayraklı İlçesi, Salhane Mahallesi, 2407 ada, 137 parsel sayılı
taşınmaz, 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik nizam 3 katlı konut adasına isabet çimektedir.
Kıymeti : 200.000.00 Tl. (Borçlunun tam payı)
KDV Oranı :%1 Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Cünü : 13/12/2016 günü 10:40- 10:50 arası
2. Satış Günü : 13/01/2017 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ MEZAT SALONU ü BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE
SALONU - İZMİR ADLİYESİ BAYRAKLI / İZMİR
Satış şanları :
1- İhale açık artırma sureliyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden.
artınım tarihinden önceki gün sonunu kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu anırmada tahinin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci anırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini gevmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'şi oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureli ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki faiktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilcn mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/12319 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2016
(İlk m.126)_
i"*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR