Yazdır

ERZURUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 90 m2 daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449163
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 85153 TL
İlk İhale Tarihi : 01.12.2016 14:00
Dosya Numarası : 2016/1118 ESAS
İhale Yeri : Erzurum Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü Koridoru
İcra Birimi : ERZURUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İkinci İhale Tarihi : 27.12.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
ERZURUM
2. İCRA DAİRESİ

2016/1118 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzurum İli, Yakutiye İlçesi İstasyon Mah. 7532 ada, 4 parselde kayıtlı
DBlok zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm mesken vasıflı satışa konu taşınmaz parsel 1.589,21 m2
olup, tapu kaydında ana taşınmaz arsa vasfındadır.23/03/2016 tarihinde bilirkişi marifetiyle yapılan
kıymet takdiri işleminde, taşınmazın ana girişi yapının batı tarafından ve zemin katından
yapılmaktadır. Mesken ana girişe göre sağ tarafta doğu-batı cepheli olup net kullanım alanı 90m2
dir. Taşınmazın bulunduğu binanın her katında 2 adet daire olup,dairenin 2 oda, 1 salon, banyo,
WC, hol ve mutfaktan oluştuğu, duvarların sıvalı boyalı olduğu, oda ve salon döşemesinin laminant,
ıslak zeminlerin seramik olduğu tespit edilmiştir. Doğalgaz tesisatının çekili olduğu ancak saatin
takılı olmadığı, batı cephesinde bir adet balkonun bulunduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın şehir
merkezinde ve yerleşim alanındaolması,tapoğrafik yapısının düşük meyilli olması, belediyenin ,
kamu ve özel sektör alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanır olması değerini
arttırmaktadır.Taşınmazın yapı bedeli, arsa payı bedeli, yıpranma payı ve zemin kat değer
düşüklüğü farkı hesaplanarak bilirkişilerce toplam bedeli 85.153,96 TL olarak belirlenmiştir.
Ayrıntılı bilgi dosyada mevcuttur.

Adresi : Şükrü Paşa Mah. Nizam Sok. İlke 3 Evler D Blok Zemin Kat. No. 1
Yakutiye/ERZURUM
Yüzölçümü : 90 m2 (net)
Arsa Payı : 103/4133
İmar Durumu : Yakutiye Belediye Başkanlığının 02/03/2016 tarihli ve 625 sayılı imar
durumu gösterir yazısı dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 85.153,93 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 01/12/2016 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Erzurum Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü Koridoru

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim
masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.

İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark,
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1118 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.11/10/2016

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR