Yazdır

İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 80 m2 daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494787
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 16.01.2017 11:40
Muhammen Bedeli : 1150000 TL
İkinci İhale Tarihi : 10.02.2017 11:40
Dosya Numarası : 2012/4220 TLMT.
İhale Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

2012/4220 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRIMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazla cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul Ü, Pendik İlçe,Şeyhli Mahalle/Mevkii. 7301 Ada No, 12 Parsel
No, 2/28 arsa paylı, 4 nolu tripleks villa nitelikli Bağımsız Bölümün tamamı. Bodrum kat; tesisat edası ve iki oda planında takribi 76 m2 yüz ölçümlü, zemin şapı yapılmış, duvarlar alçı sıvalı, astar boyalı, tavan bitişiğinde, yan duvarda bulunan kuranglezden havalandırılmakta, natamam durumdadır. Zemin kat; binaya girişi yapılan kattır. Antre, sağda tuvalet, açık mutfaklı salon, takribi 76 m2 yüz ölçümlü, zemiı şapı yapılmış, duvarlar alçı sıvalı astar boyalı, pencereler renkli pvc, dış kapış çelik kapı takılmış, natamam durumdadır. 1. Kat; hol, hole açılan üç oda ve banyo planında, takribi 80 m2 yüz ölçümlü, pencereler renkli pvc, duvarlar alçı sıvalı astarlı, zemin şaplan mevcut, natamam durumdadır. 2. Kat; hol, katın yan çevresi balkonla çevrili, salon, soyunma ve barıyomahalleri bulunan, ebeveyn yatak odası planında, duvarlar alçı sıvalı astar boyalı 2ernin şapı mevcut, tesisatlar çekilmiş natamam durumdadır. Takribi 80 m2 yüz ölçümlüdür. Villa; pencere ve camları takılmış, dış cephesi boyanmış, çatısı örtülmüş, bina dış görünümü tamamlanmış, iç kısımda; kapılar takılmamış döşeme kaplamaları yapılmamış, banyo ve mutfakta tesisatlar çekilmiş, armatürler takılmamış, banyoda vitrifiye elemantaları tıkılmamış, mutfakta tezgah ve dolaplar konmamıştır. Merdivenler kaba inşaat halinde, daire natamam durumdadır. İlgililerden edinilen ve yapılar gözlemde beher villaya bina dahil takribi 300 m2 lik arsa tahsis edildiği anlaşılmıştır. Çok eğimli olan parselde inşa edilmiş kapanmaz manzaralı, tüm katlar rıaıız2.-aya hakim konumda, site yolları kilit taşı kaplı, yüzme havuzu mevcut natamam durumdadır. Sitede bulunan villaların büyük bir kısmında ikamet edilmekte, elektrik su ve coğalgaz tesisatı mevcuttur. Belediye teknik alt yapı hizmetlerinden istifade eder konumda, ulaşımı i olaydır.
Adresi. : İstanbul İl, Pendik İlçe,Şeyhli Mahalle, Semerkant Bulvan, No: 18, Lara
Terrace Evleri, 4 nolu villa
Yüzölçümü : Bodrum kat;76 m2, Zemin kat;76 m2,l. Kat;8C m2,2. Kat;80 m2
Arsa Payı : 2/28
İmar Durumu : 12 parsel; 1/1000 ölçekli, 10/07/2012 t.t.'li yenişehir ve çamlık
mahallelerinin bir kısmına ilişkin revizyon uygulama imar planında; K2 rümuzlu konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.150.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerltıler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 16/01/2017 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 10/02/2017 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
rtırraa tarihinden önceki gün soruna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak arı toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da nalın tahmin edilen değerin %f O sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış güderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Anırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 3anl
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını ezellikle faiz ve gicerlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) g;ün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır., aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 inciı maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, -hale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- ÜK 127 Md GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adreslen tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatlann tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere i İanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakl başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/4220 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/11/2016

(lİKm.126)_________
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64 e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR