İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 70 m2 daire

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00707680
Şehir : İstanbul / Kartal
: 70
Oda Sayısı : 2+1
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 25.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1079 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
400000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.01.2018 11:20
İkinci Satış Günü
:
19.02.2018 11:20
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

10. İCRA DAİRESİ

2017/1079 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kaydı: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İkbaliye Mah., 140 Pafta, 975 Ada, 204 Parsel, kayıtlı,1.206,25 m2 yüzölçümlü, Altında Dükkanı olan Bahçeli Kargir Apartman niteliğindeki taşınmazda, 5200/120625Arsa Paylı, Zemin kat, 4 Bağımsız Bölüm NoluDaire

Özellikleri : Satışı istenen gayrimenkul, Kadıköy ilçesi, İkbaliye mahallesi, Ada (975), Parsel(204) nolu taşınmazdaki, mahallen Acıbadem mahallesi, Pomak Sokak, numara (22-24) deki, Tellioğlu Apartmanı olarak isimlendirilen binanın Zemin Kat (4) nolu bağımsız bölümüdür. Parsel üzerinde, yaklaşık kırk yıl önce inşa edilmiş, mimarlık hizmetlerine esas, III.sınıf A grubu yapılardan olan, iki bodrum kat, zemin kat ve üç normal katlı, betonarme karkas , ayrık nizam bir bina vardır. Söz konusu binanın iki ayrı girişi olup, kuzey batı tarafındaki (22) nolu giriş zemin kat seviyesinden olup, (4) numaralı bağımsız bölüm zemin kat seviyesindeki girişin sağ tarafında konumludur. Bağımsız bölümün bulunduğu girişe merdivenle yüksek giriş olarak ulaşılmaktadır. Söz konusu Zemin kat (4) nolu daire, batı yöne cepheli olup, antre, iki oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon mahalleri bulunmakta ve 70 m2 alanlıdır. Bağımsız bölümün inşasında standart olduğu kabul edilen malzemeler kullanılmış olup, ıslak zemin döşemeleri seramik malzeme, oda zemin döşemeleri laminat parke malzemeler kullanılmıştır. Merkezi sistemli, kaloriferli ısınma türündedir. Binanın asansör tesisatı yoktur. Belediye alt yapı hizmetlerinin bulunduğu, ulaşım imkanı olumlu özellikte olan, Acıbadem caddesinin doğu kenarına yaklaşık 330 m. mesafeli parseldir.

Adresi : İkbaliye mahallesi, Pomak Sokak, Tellioğlu Apartmanı No: (22-24) Zemin Kat:4 Kadıköy/İst.

Yüzölçümü : 1.206,25 m2 (Daire 70 m2 alanlıdır.)

Arsa Payı : 5200/120625

İmar Durumu : Kadıköy Belediye Başkanlığı’nın 11.05.2013 tarih ve 1899628 sayılı yazılarında, İkbaliye Mahallesi, Pafta(140), Ada(975), Parsel(204) numaralı taşınmaz ile alakalı, İmar Durum bilgilerine göre; 14.04.1999 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli D-100 Güneyi Revizyon İmar Planı ve Plan notlarına göre; H:4 kat irtifalı, maxTAKS: 0,25 yapılanma şartlarında, ayrık nizam konut alanında çok az bir kısmı da yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 400.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunu’nun 17.mad.4. Fıkrasına eklenen (ş) bendi uyarınca, KDV’den muaftır.

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. (Yönetim Planı 01.02.1978 )

1. Satış Günü : 23/01/2018 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü : 19/02/2018 günü 11:20 - 11:30 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1079 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/11/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR