Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 60 m2 daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00604822
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Semt-Mahalle : TELSİZ MAH. / TELSİZ
Bulunduğu Kat : 2
Oda Sayısı : 2+1
: 60
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 10.08.2017 14:50
Dosya Numarası : 2017/14 TLMT.
İhale Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
İlk İhale Tarihi : 11.07.2017 14:50
Muhammen Bedeli : 220000 TL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/14 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mah. 1841 Ada, 27 Parsel, 399,29 m² Yüzölçümlü,2/100 Arsa Paylı,2. Kat. 14 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın tamamı satışa konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut03/02/2017tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 84/1.Sokaktan 15 kapı numarası ve 86/1.Sokaktan 1 kapı numarası olacak şekilde 2 girişli, 399,29m² miktarlı Kat irtifaklı arsa vasıflı ana taşınmazda kain 14 kapı numaralı, 2/100 arsa paylı,2.kat (14) bağımsız bölüm nolu Mesken nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. 2/100 arsa paylı,2.kat (14) bağımsız bölüm nolu Mesken 84/1.Sokakta cephesindeki 15 nolu bina giriş cephesi tarafında yer almaktadır. Telsiz Mahallesi, 84/1.Sokak ve 86/1.Sokak kesişiminde yer alan ana taşınmaz projesine göre 84/1.Sokak cephesinden 2 Bodrum kat+zemin kat+4 normal +ÇAP kattan, 86/1.Sokak cephesinden 2 Bodrum kat + zemin kat + 3 normal kattan müteşekkil müteşekkildir. Mahallinde ana taşınmazın 86/1.Sokak cephesi 2 Bodrum kat+zemin kat+4 normal kattan müteşekkildir.B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ise inşa edilmiş olup, projesine göre; 2.bodrum katında sığınak ve kömürlükler; 1.bodrum katında 2 adet dükkan ve 1 adet mesken;zemin katında 5 adet mesken, 1., 2. ve 3. katların her birinde 4 'er adet daire ve 4.normal katında 2 adet çatı arası piyesli daire ve 1 adet daire bulunmaktadır. Ana bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş olup, 14 nolu mesken, ana binanın 2.normal katında yer almaktadır. Daire proje itibariyle, antre,hol,salon, iki oda, mutfak, banyo-WC ve 2 balkon olarak projelendirilmiş olup yaklaşık 60 m2 kapalı alanlıdır. Seramik ve parke döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, çelik giriş kapılıdır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret+konut alanında yer almaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu :Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.12.2016 tarih, E.78602 sayılı imar durum yazısına göre; Söz konusu parsel 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Yerleşik Meskun Alan"da kalmakta olup bitişik nizam, H1:15,50m,H2:12,50m irtifadadır.Denilmiştir.
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler : 1-Beyan: Yönetim Planı: 25/05/1995
2- Beyan:1872846 sistem nolu, Ek:10 Nolu Kömürlük
1. Satış Günü : 11/07/2017 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 10/08/2017 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6-İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin2017/14 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/05/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR