BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 52 m2 daire

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699332
Şehir : İstanbul
: 52
Oda Sayısı : 2+1
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 12.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/572 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
170000 TL
Birinci Satış Günü
:
28.12.2017 11:50
İkinci Satış Günü
:
25.01.2018 11:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2016/572 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yenigün Mah. 1119 Ada, 4 Parsel, 345,59 m2, Yüzölçümlü, 17/346 Arsa Paylı, Zemin Kat, B Blok, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 21/07/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yenigün Mahallesi, 650. Sokak, B Blok, No:29/1 adresinde, BağcılarCaddesine 100 metre mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bölge, konut fonksiyonlu gelişme göstermiştir. Altyapı hizmetleri tamamlanmış olan bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölge, merkezi bir konumda olup taşınmaza, Bağcılar Caddesi üzerinden özel ve toplu ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Anagayrımenkul, tapu kayıtlarında, Bağcılar İlçesi, Yenigün Mahallesi, 1119 Ada, 4 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 345,59 m² alanlı, Kat İrtifaklı Anataşınmazdır.Satışa konu taşınmazın yer aldığı bina, yerinde yapılan tespite göre, 650. Sokaktan 27-29 dış kapı no’lu, 2 bodrum, zemin, 3 normal, çatı katlı, betonarme karkas sistemle Bitişik nizamlı inşa edilmiş olan A ve B girişleri bulunan binadır. A giriş, 27, B giriş, 29 dış kapı no’ludur. Binaya ait, Bağcılar İlçe Tapu Müdürlüğü'nde, 11.04.2005 tarih, 2005/1153 Sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesi incelenmiştir. Mimari projesine göre, A ve B girişi olarak 2 girişi bulunan binanın 2. bodrum katında, binaya ait ortak alanlar ile 1, 2, 3, 4 no’lu konutlara ait depo alanları, 1. Bodrum katında, otopark, binaya ait ortak alanlar ile 2 adet b. b. konut, zemin katında, 3 adet b. b. Konut ile A ve B girişleri, normal katların her birinde 3’er adet b. b. konut, çatı katında, A girişli binada, 2 adet b. b. çatı arası piyesli konut bulunmaktadır. A girişli binada, 10 adet, B girişli binada, 4 adet olmak üzere, binada toplam, 14 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu B girişli 29 dış kapı no’lu binanın zemin kat girişine, 650. Sokağından, (Eski:14/4. Sokak) batıya bakan bina ön cephesinden, sokak seviyesinden 6 basamakla ulaşılmaktadır. Binanın girişi, kat sahanlıklarının zeminleri ile merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ile küpeştesi, demir profillidir. Binanın dış cephesi, cam mozaik kaplıdır. Binanın kapısı, çelik profillidir. Binada, asansör bulunmamaktadır. konu taşınmaz; B girişli binanın zemin katında, bina ön cephesinden batıya, binanın sağ yan cephesinden, güneye, binanın arka cephesinden, kuzeye bakan, 3 cepheli konumdaki, 1 no'lu bağımsız bölümdür. Satışa Konu taşınmaz, yerinde, 29 dış kapı no’lu B Blokta, 1 kapı no'lu dairedir. Onaylı mimari projesinde ve mevcutta, B giriş-1 no'lu bağımsız bölüm konut, 2 oda, salon, mutfak, antre, banyo+wc hacmi ile brüt;52 m² kullanım alanlıdır. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur. Taşınmazın iç mekânlarında, Salon ve odaların zeminleri, laminat parke kaplamalıdır. Islak hacimler, antre zeminleri, seramik kaplamalıdır. Duvarları, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Taşınmaz içinde mutfak tezgâhı, granit mermer malzemeden, mutfak dolabı, mdf'li malzemeden imaldir. Banyo içinde, klozet, duş kabini, ayaklı lavabo bulunmaktadır. Isıtma sistemi, doğalgaz kombili ısıtma sistemlidir. Dış pencere doğramaları, pvc profilli, dışardan demir korkulukla korumalıdır. İç kapıları, Amerikan tiplidir. Taşınmazın dış kapısı, çelik profillidir."denilmektedir.

İmar Durumu:Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 17.06.2016 tarihli yazısında, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yenigün Mahallesi, 1119 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaz, 15.09.2008 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Bağcılar Uygulama İmar Planında, B-4 (Bitişik Nizam), 4 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanında kaldığı, Bodrum, Zemin, 3 Normal kat için, 11.04.2005 tarih ve 1153 sayılı Yapı Ruhsatı bulunduğu ancak herhangi bir ruhsat revize işlemi yapılmadığı, mimari projesine göre, zemin kattaki B Blok, 1 no’lu daire net alanının yaklaşık 50 m² olduğu tespit edilmiştir. Denilmektedir.

Taşınmaz Üzerindeki Beyan/Eklenti Bilgileri:

Beyan:Yönetim Planı-06/01/2005 Tarihli

Eklenti:Sistem No:2282609,Tip:Depo, Ek:1 Nolu Depo

Kıymeti: 170.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü: 28/12/2017 günü 11:50 - 12:00 arası

2. Satış Günü: 25/01/2018 günü 11:50 - 12:00 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/572 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/10/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR