İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 262 m2 dubleks ev ve arsası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715746
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : REŞİTPAŞA MAH. / EMİRGAN
: 262
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/2891 ESAS
Muhammen Bedeli
:
4700000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.02.2018 14:30
İkinci Satış Günü
:
22.03.2018 14:30
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10.İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2017/2891 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Sarıyer İlçesi, kayden: Mirgün, Mahallen Reşitpaşa Mahallesi, Gündüz Sefası Sokakta, tapunun 618 ada, 69 parsel numarasında kayıtlı ve Gündüz Sefası Sokaktan 2 (eski:33) dış kapı numarası alan 407,00m2 miktarlı “Dubleks Ev ve Arsası” vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Reşitpaşa Mahallesi, Gündüz Sefası Sokak üzerinde ve bu sokaktan 2 dış kapı numarası alan, tamamı 407,00m2 alana sahip arsa dahilinde yer alan dubleks ev, bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda inşa edilmiş olup, tasdikli projesine göre, taşınmazın bodrum katında soğuk depo, depo, kazan dairesi, sığmak, sauna, duş zemin katında hol, salon, mutfak, 1.katında altı oda, banyo-WC, balkon, çatı katında hol, hobi salonu, dinlenme odası mahallerinden ibaret, bodrum kat alanı 61m2, zemin kat alanı 61m2, l.normal kat alanı 109m2, çatı kat alanı 31m2 olmak üzere 262m2 kapalı alana sahip, PVC doğramalı, dış cephesi sıvalı ve boyalı, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ile yol cephesinde bir araçlık otopark mahalli mevcut, parsel etrafı bahçe duvarı ile çevrili durumdadır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkandan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut sahasında yer almaktadır.
Tapu Kaydı : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, 618 Ada, 69 Parsel, MİRGÜN Mahallesi, Dubleks ev ve Arsası vasıflı taşınmazın tamamı
Adresi : Reşitpaşa Mah. Gündüz Sefası Sk. N:2 Sarıyer / İSTANBUL
Yüzölçümü : 407 m2
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilen 09.06.2017 tarih, 13840 sayılı imar durum belgesine göre; Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, 618 ada, 69 parsel sayılı taşınmaz; Boğaziçi Alanı, Geri görünüm Bölgesi, siluet içi alanda kalmakta olup, 29.07.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer, Boğaziçi Geri görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama Planlarında, 17.05.1972 tasdik tarihli Bahri Kınacı Mevzi İmar Planı sınırlan içinde; TAKS:0.15, KAKS:0.35, maksH:6,50m yapılanma koşullarında “Konut” alanında kalmaktadır. Aynca söz konusu parsele 30.03.1988 tarih, 1/30 sayı ile Yapı Ruhsatı verilmiş olup, ruhsat süresi olan 5 (beş) yıl dolmuş bulunmaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 4.700.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/02/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 22/03/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2891 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/11/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR