BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 245 m2 dubleks daire

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00498442
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Bulunduğu Kat : 5
: 245
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/280 ESAS
Muhammen Bedeli
:
550000 TL
İlk İhale Tarihi
:
19.01.2017 11:20
İkinci İhale Tarihi
:
17.02.2017 11:20
İhale Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2016/280 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Man., 6223 Parselde kayıtlı 409,87 m2 Yüzölçümlü Arsada Kalan, 139/1636 Arsa Paylı, 5. Normal Kat, 14 Nolu Bağımsız Bölüm, Çatı Arası Piyesli Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 30/09/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmazlar Bahçelievler, Siyavuşpaşa (Tapuda Kocasinan) Mahallesi, Lavanta Sokakta, tapunun 10 pafta, 6223 parsel numarasında kayıtlı ve Lavanta Sokaktan 8 dış kapı numarası alan 409,87m2 miktarlı kat irtifaklı arsada 139/1636 arsa paylı 5.normal kat (14) nolu çatı arası piyesli dairenin tamamı niteliğindedir. 139/1636 arsa paylı 5.kat (14) nolu çatı arası piyesli daire; 2 Bodrum kat+Zemin kat+5 Normal kat+Çekme kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda. 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan. elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, asansörlü, merdiven ve sahanlıkları granit kaplı 2.Bodrum katında sığınak ve depo, diğer katlarında ikişer daireli ana binanın 5.kat ve dahili merdiven ile çıkılan çatı katında yer alan daire 5.katta bulunan ana daire girişteantrc-hol, hol üzerinde salon, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, mutfak, banyo, WC ile balkondan ibaret, iç ölçüleri itibari ile 135,0()m2 alana sahiptir. Daire içi merdiven ile çıkılan çatı arasında iç ölçüleri ile 110,00m2 alana sahip antre, hol, hol üzerinde açık mutfak, banyo, iki oda, iki teras mahalleri bulunmaktadır. Dairenin toplam kullanım alanı 245,00m2'dir. Mahallinde yapılan tespitte ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri ahşap ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile mutlak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, kombi kalorifer ısıtmalı, çelik kapılıdır. Taşınmaz keşif tarihi itibari ile boş ve bakımsız olup bakım ve onarım gerektirecek durumdadır. Taşınmazın bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana arter üzerinde, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır." denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.09.2016 tarih, 19169 sayılı imar durumu yazısına göre Bahçelievler İlçesi. Siyavuşpaşa Mahallesi, 10 pafta, 6223 parsel sayılı yer; 1/1000 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam 6 kat konut alanında yapılaşma koşullarına haizdir denilmiştir.
Kıymeti :550.000.00 TL
KDV Oranı : %8
TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:
1- Beyan: Diğer (Konusu: otopark şerhi) Tarih: 26/02/2008 Sayı:20()l Malik / Lehdar: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ
2- Beyan : Yönetim Planı : 22/10/2008 24/10/2008 Tarih ve 20400 Yevmiye
1. Satış Günü : 19/01/2017 günü 11:20 -11:30 arası
2. Satış Günü : 17/02/2017 günü 11:20 -11:30 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini.satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürliiğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre .«imebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi . KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebclgclenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenme/se İcra ve İllas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilin mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7- İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/280 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan^rîunur.21/10/2016

(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* ; Bu örnek,bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR