İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2 adet iş yeri

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00491998
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/1071 TLMT
Muhammen Bedeli
:
40000 TL
İlk İhale Tarihi
:
16.01.2017 10:00
İkinci İhale Tarihi
:
10.02.2017 10:00
İhale Yeri
:
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TC.
İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
2015/1071 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepeilçesi, Atış Okulu mahallesi 2154 ada, 1 parsel sayılı, 1.985,00 m2 yüzölçümlü B Blok, 2.bodrum kat 17 bağımsız bölüm nolu, 29/1985 arsa paylı dükkanın tamamı.Maltepeilçesi, Atış Okulu mahallesi, 2154 ada,1 parsel: mahallen Esenkent mahallesi, E-5 devlet kara yoluna yakın, Kanarya, Burak, Çınaraltı sokaklar arasında, bitişik nizam görünümünde, üç blok apartmanın bulunduğu parselde, iki bodrum+zemin+4 normal katlı, betonarme karkas sistemde inşa edilmiş Çınaraltı sokak 5 kapı noda, apartmana ait lavabo bitişiğinde,B Blok 2. Bodrum kat 17 nolu dükkan; Çınaraltı sokağa cepheli olan dükkan, döşeme kotu önündeki tretuvar kotundan takribi 0.60mt. yüksekte, dükkan cephesi açıktadır. Kapalı olan dükkan görülememiş, bina dışından yapılan gözlem ve tapu müdürlüğünde bulunan 29.01.1988 tarih, 250/33 sayılı projesi tetkikinde takribi 35m2 brüt yüzölçümlü, zemini fayans kaplı, demir doğrama camekanlı, merkezi sistemde kalorifer ve elektrik tesisatlı, takribi 30 yıllık binadadır, belediye teknik alt yapı hizmetlerinin bulunduğu bölgede ulaşımı kolaydır.

Adresi : İstanbul İl, Maltepeilçesi, Atış Okulu mahallesi,mahallen Esenkent mahallesi, Çınaraltı sokak 5 kapı noda, B Blok, 2.bodrum kat, D:17

Yüzölçümü : 35m2

Arsa Payı : 29/1985

İmar Durumu : Maltepeilçesi, Atış Okulu mahallesi, 2154 ada, 1 parsel; 1/1000 ölçekli 10.12.2012 – 21.07.2014 tasdik tarihli Esenkent Uygulama İmar Planında (K4) lejantında; 5/A-5/4, Taks: 0.20-0.40, Kaks 1.50 yapılanma şartlarında Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 40.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 16/01/2017 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 10/02/2017 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe ilçesi, Feyzullah mahallesi, 16557 ada, 25 parsel sayılı, 505,00m2 yüzölçümlü 1. kat 17 bağımsız bölüm nolu, 24/1600 arsa paylı büronun tamamı. Maltepe ilçesi, Feyzullah mahallesi, 16557 ada 25 parsel; mahallen Bağlarbaşı mahallesi, Bağdat caddesi güneyinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına bitişik, Ercan İş merkezi 1.kat 17 nolu Büro: İki bodrum+zemin+5normal katlı betonarme karkas sistemde inşa edilmiş, bodrum ve zemin katlarında dükkanlar, normal katlarında büroların bulunduğu binada, yan sokağa cepheli, takribi 25m2 yüzölçümlü, bitişiği büro ile aralarındaki bölme duvarı kaldırılmış tek bağımsız bölüm olarak kullanılmakta olduğu, zemini seramik kaplı, eloksanlı alüminyum doğramalı, elektrik ve merkezi sistemde doğalgaz kaloriferli, asansörlü, iyiye yakın vasıfta malzeme ve işçilikle inşa edilmiş, ticaretle uğraşın yoğun olduğu bölgede, ilçenin ana caddelerinden olan Bağdat caddesine cepheli ulaşımı kolaydır.

Adresi : İstanbul İl, Maltepe ilçesi, Feyzullah mahallesi,mahallen Bağlarbaşı mahallesi, Bağdat caddesi,Ercan İş merkezi 1.kat 17 nolu Büro

Yüzölçümü : 25m2

Arsa Payı : 24/1600

İmar Durumu : Maltepeilçesi, Atış Okulu mahallesi, E:241, Y:16557 ada , 25 parsel 1/1000 ölçekli 26.02.2007- 21.05.2008 -08.10.2010 – 13.09.2013 tasdik tarihli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı’nda B-5(bitişik nizam 5 kat), kısmen de H=0.00 yapılanma şartlarında Ticaret+Konut alanında kalmakta, Parsel; 1/5000 ölçekli 17.02.2014 T.T.li Kadıköy-Maltepe-Kartal Minibüs Yolu Havaray Hattı Nazım İmar Planı’ndan etkilenmekte olup, İ.B.B. Ulaşım Daire Başkanlığı görüşü alınmadan uygulama yapılamaz olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti : 140.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 16/01/2017 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 10/02/2017 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU - İstanbul Anadolu Adliyesi null / İSTANBUL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1071 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR