Yazdır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2 adet daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636459
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 23.10.2017 10:00
İkinci İhale Tarihi : 23.11.2017 10:00
Muhammen Bedeli : 1900000 TL
Dosya Numarası : 2016/5262 ESAS
İhale Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2016/5262 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, Zergerdan Mevkii 139 ada, 19 parsel sayılı 400,00 m2 Anataşınmaz niteliği 'Dört Kat Üç Meskenli Bahçeli Kargir Apartman' olan kat Mülkiyeti tesisli, 1. Kat 3 bağımsız bölüm numaralı 300/700 arsa paylı 'Mesken' nitelikli taşınmazın tamamı.
Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, Zergerdan Sokak ile Boyacı Çeşme Sokakları kesişiminde Zergerdan Sokaktan 27 kapı numaralı, Tapuda 139 ada, 19 parselde kayıtlı,400.00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde etrafı duvarla çevrili betonarme karkas statik sistemde inşa edilmiş kat mülkiyeti tesisli Bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat + Çatı Arası Piyesten müteşekkildir. Dış cephesi ısı yalıtımlı sıvalı ve akrilik boyalıdır.Apartmana cilalı ahşap cümle kapısından girilmektedir. Bodrum katı ortak mahal olarak kullanılmaktadır. Diğer katların her birinde tek daire bulunmaktadır. Apartman merkezi sistem kaloriferlidir. Yaklaşık 15 yaşındadır. Satış konusu taşınmaz bu Şura Apartmanı'nın1. Normal katında 3 bağımsız bölüm olup salon + 4 oda + 2 banyo-wc + mutfak + 2 balkon mahallerinden oluşmaktadır. Salon ve odalarda kısmen masif kısmen de laminant parke kullanılmıştır. Duvarları kağıt kaplı, iç kapıları ahşap yağlı boyalı, ıslak hacimler seramiktir. Pencereleri ısıcamlı pvc doğrama olup yaklaşık 125,00 m2 dir. Günümüze göre 1. Sınıf malzeme ve işçilik kullanılmıştır.
Ulaşım kolaydır. Belediyenin tüm altyapı olanaklarından yararlanmaktadır.
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 04.11.2016 gün ve 24635399-251.99-E.6275-18961 sayılı yazılarında;
Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, 139 ada, 19 parsel sayılı yerin, Boğaziçi Alanı Öngörünüm Bölgesi sınırlarında Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sorumluluk alanında kaldığının bildirilmesi sonrası;İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 07.11.2016 tarih ve İBB193831 sayılı yazılarında:
Dava konusu yerin 22.07.1983 onay tarihli ve 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olduğu;
Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13.06.2011 gün ve 2011/2 sayılı kararı ile onanan ve 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapılan Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 3.5. maddesi gereği planda bu şekilde işaretlenerek konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde 2960 sayılı yasanın geçici 4. Maddesi uyarınca yeşil alan statüsü uygulanacağı bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.900.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibi olup; beyanlar hanesinde Islah İmar Planı Uygulamalarında Genel olarak Hatalar Vardır. 19/01/1998 yev:210 ibaresi mevcuttur.
1. Satış Günü : 23/10/2017 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 23/11/2017 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 2752 ada, 1 parsel sayılı 304,00 m2 yüzölçümlü, Ana taşınmaz niteliği 'Dükkanlı Ev' olan taşınmazın tamamı.
Özellikleri : Satışa konu anagayrimenkul;İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesinde İmrahor Caddesi ile Uzunbayır Sokak kesişiminde, İmrahor caddesinden 36 kapı numaralı, Tapuda 2752 ada, 1 parselde kayıtlı, m2 yüzölçümlü arsa üzerinde betonarme karkas statik sistemde inşa edilmiştir.Keşif esnasında tüm katlar gezilip görülmüştür. Zemin kat + 6 normal kat + teras kattan müteşekkil Bab Group Apartmanının tamamı niteliğindedir.Haliç kıyısındadır. Dışı önde giydirme cephe kaplamalıdır. Katlarda zemin kaplamaları genelde parke olup yer yer seramik kullanılan katlar da bulunmaktadır. Yemekhane, her katta lavabo- wc, toplantı salonları, yönetici odası gibi mahaller vardır. Girişte danışma-Güvenlik, toplantı salonu bulunmaktadır. Katlar işyeri/ofis olarak kullanılmaktadır. Depreme karşı güçlendirilmiştir. Günümüze göre 1. Sınıf malzeme ve işçilik kullanılmıştır.Ulaşım kolaydır. Belediyenin tüm altyapı tesislerinden yararlanmaktadır. İstanbul'un gözde İlçelerinden olan Beyoğlu'ndadır. Her kat yaklaşık brüt 300,00 m2 dir.
İmar Durumu : Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 08.11.2016 gün ve Ç.12466 sayılı yazılarında;
Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 2752 ada, 1 parsel sayılı yerin, 21.03.2003 onay tarihli ve 1/1000 ölçekli Halıcıoğlu Sütlüce Bölgesi Uygulama İmar Planında ve 02.02.2013 onay tarihli plan notu tadilatına göre kesintili H=4 kat (Hmax 14.50 m. geçemez) irtifalı Ticaret Alanları sahasında kaldığı İmar işlem dosyasında 15.03.1999 gün ve 01/48 sayılı Yapı Ruhsatı verilmiş olduğu Yapı Kullanma İzin Belgesinin bulunmadığı, 01.01.2013 tarihinde de herhangi bir tadilat projesi ya da Ruhsat verilmemiş olduğunun anlaşıldığı Dükkanın alanının 94,00 m1 9 adet bağımsız bölümün toplam alanının 1.118,73 m2 olup ortalama daire alanının 150,00 m2 nin altında kaldığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 23/10/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 23/11/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5262 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/07/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR