Yazdır

KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2 adet daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623210
Şehir : İstanbul / Avcılar
Semt-Mahalle : AMBARLI MAH. / AMBARLI
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 18.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 325000 TL
İkinci İhale Tarihi : 25.08.2017 15:00
Dosya Numarası : 2015/2780 TLMT
İhale Yeri : Belediye Mezat Salonu - Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi No:71 Fatih Camii Bahçesi- Muhtarlık Binasının 1.Katı KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
İlk İhale Tarihi : 31.07.2017 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

2015/2780 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAPUKAYDI : İstanbul İli Avcılar ilçesi Ambarlı mah 26 pafta 17550 parsel sayılı 217,00m2 alanlıarsanın14/100 arsa paylıZemin kat 2 nolu meskenin tamamıÜnal Oğlu Cem KANMAZ adına kayıtlı olduğu dosyasında bulunan 07.07.2015 tarihli tapu yazısından anlaşılmıştır.
İstanbul İli Başakşehir ilçesiİkitelli -1 Mahallesi 1257 ada1 parsel sayılı 25.828,67 m2 alanlı6/2708 arsa paylı14 bloklu B.A.K. apartman ve arsasının B- 33 Blok 5. Kat 22 nolu meskenin tamamı Hayri Oğlu Adem Ferhat UZUN adına kayıtlı olduğu dosyasında bulunan tapu yazısından anlaşılmıştır.
İMAR DURUMU :1- Dosyasında bulunan İstanbul İli Avcılarilçesi Ambarlı mahallesi26 pafta 17550 parsel sayılı söz konusu parsel : 28/08/2008tasdik tarihli1/1000ölçekliAvcılaruygulamaimarplanında ikiz nizam 4 katön bahçe: 4,00 marka bahçe: 4,00 m,yan bahçe: 3,00 m. Şartlarında konut alanındakalmaktadır
2-Dosyasında bulunanBaşakşehir İlçesiİkitelli-1 mevkii1257ada 1parsele ait söz konusu parsel Bugün İtibariyle 1/1000 ölçekli 04/07/2003t.t. ‘li onay tarihli ikitelli toplu konut alanıUygulama İmar planıkapsamında konut alanında kalmakta olup E:1,80 H: serbestolmak üzereplan notu ve yönetmelikşartlarında yapılaşmaya haizdir.
1- Satışa konu olan taşınmaz İstanbul İliAvcılar İlçesi Cumhuriyet caddesi hikmet sok no:22adresindemevcuttapunun 26 pafta 17550parsel sayılı 217,00 m2alanlı arsa üzerinde 1 bodrum+1 zemin +3 adet normal kattan müteşekkil B.A.K bir yapının mevcut olduğu görülmüştür Değer tespitine konu olanmeskenzemin katta olup 2 nolumeskendir :mesken 3oda , 1 salon mutfak , banyo , balkon vewc ‘ den müteşekkil olupmeskeninoda vesalontaban alanları 1.sınıfparke , araıslak alanları (hol,antre ,wc ) gibi yerlerin tümıslak alanlarının tamamı 1.sınıf seramik , mesken saten boyalı , karton piyerli elektriği , suyu mevcut doğalgazısıtma sistemli, mutfakdolapları1.sınıf mobilyatezgahı mermer duvarlarırenklifayans, banyosuklozetli lavabolu ,duşakabinli, duvarlarırenklifayans , içdoğramaları kapı kanat ve kasaları Amerikan kapı ,dış doğramaları pencerekanat vekasaları pimapen tahmini olarak 120 m2alanlıolduğu görülmüştür
Bulunduğumevkii, imarı, yüzölçümü, halihazır durumu, civarındaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri, ulaşımı, iş merkezlerine, mezkur yerlere, ana artere, alışveriş merkezlerine yakınlığı, belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilikkalitesi,yıpranma payı, olduğugibikullanılması halinde getirebileceği geliri, değerine tesir eden tüm etkenler ile günün ekonomik koşulları da göz önüne alınarak mezkur taşınmazın bu günkü kıymet takdiri; 2 NOLU MESKENİN DEĞERİ :325.000.00 TL
2-Satışa konu olan taşınmaz İstanbul İliBaşakşehir ilçesiİkitelli-1 mahallesi Başak pazarının karşısı 4.etap Yunus emre caddesi no:15D adresindemevcuttapunun 1257ada1 parsel sayılı25.828.67 .m2alanlı arsa üzerinde 14 adetbloktan oluşan B.A.Kyapıların mevcut olduğu görülmüştür Değer tespitine konu olanmeskenB -33 Blokta olup 5.kat 22 nolumeskendir :mesken 2oda , 1 salon mutfak , banyo , balkon vewc ‘ den müteşekkil olupmeskeninoda vesalontaban alanları parke , araıslak alanlarıseramik , mesken saten boyalı , karton piyerli elektriği , suyu mevcut doğalgazısıtma sistemli, mutfakdolaplarımobilyatezgahı mermer duvarlarırenklifayans, banyosuklozetli lavabolu ,duşakabinli, duvarlarırenklifayans , içdoğramaları kapı kanat ve kasaları Amerikan kapı ,dış doğramaları pencerekanat vekasaları pimapen tahmini olarak 90m2alanlıolduğu görülmüştür .Bloklar site görünümünde olup bahçe peyzajlı otoparklı iyi bir konumda olduğu görülmüştür.22 NOLU MESKENİN DEĞERİ : 165.000.00 TL
İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-1 Mahallesi 1257 ada 1 parselde kain 6/2708 arsa paylı B33 Blok 5.Kat 22 No.lu MESKEN vasfındaki taşınmazın,Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine 05/04/2002 tarih ve 2640 yevmiye no.lu kira şerhi mevcut olup taşınmaz bu şerh ile birliktesatılacaktır. yani bu şerh aynen kalacaktır.
1 NOLU TAŞINMAZIN
Kıymeti : 325.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : dosyasında
1. Satış Günü : 31/07/2017 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 25/08/2017 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi No:71 Fatih Camii Bahçesi- Muhtarlık Binasının 1.Katı KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Kıymeti : 165.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : dosyasında
1. Satış Günü : 31/07/2017 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 25/08/2017 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi No:71 Fatih Camii Bahçesi- Muhtarlık Binasının 1.Katı KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/2780 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR