Yazdır

ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2 adet daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00478287
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 13.06.2017 14:00
İkinci İhale Tarihi : 11.07.2017 14:00
Muhammen Bedeli : 180000 TL
Dosya Numarası : 2016/690 TLMT
İhale Yeri : ANTALYA İL ADLİYESİ 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ (KORİDORDA)
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ
2016/690 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, 1468 Ada No, 15 Parsel No, BAYINDIR MAH. Mahalle/Mevkii, 5 nolu Bağımsız Bölüm. Satışa konu taşınmaz Antalya İli Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 1468 ada 15 Nolu Parsel Belediye Adresine Göre: Bayındır Mahallesi, 332.Sokak, Menekşe Apartmanı , No:4, Muratpaşa/Antalya adresinin olduğu yerdir. Taşınmaza ait 25.06.1997 tarihli genel iskan belgesi bulunmaktadır.Ulaşımı kolaydır.Tapu kaydına göre 1468 ada 15 numaralı parselin 593,00 m2 büyüklükte olduğu 5 nolu bağımsız bölümün Mesken vasfında 4/50 arsa paylı olduğu ve tapuda borçlu adına kayıtlı, Tam hisseli ve kat irtifaklı olduğu anlaşılmıştır.Taşınmaz Bayındır Mahallesi, 332.Sokak, Menekşe Apartmanı , No:4/4 , Muratpaşa/Antalya (Belediye numaratajında zemin kattaki dükkan A olarak adlandırıldığından mesken kapı nosu 4 olarakbelirtilmiştir) adresinde yer almaktadır. Parseldeki bina bodrum kat + zemin kat + 5 normal kattan oluşmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğrama, merdiven ve sahanlıklar mermer, merdiven korkulukları demir doğramadır. Bina dışı sıvalı ve cephe boyası ile boyalıdır.5 numaralı bağımsız bölüm bina girişinin bodrum(mahalde zemin kat) kattan sağlandığı binada 1.katta (mahalde 2.kat ) yer almakta olup güney-doğu-batı cephelidir. 5 nolu mesken brüt 123 m2, net 106 m2 alana sahiptir.Taşınmazın alanı genel iskan belgesinden alınmıştır. 3 Oda , 1 salon, banyo ,wc, mutfak ,antre-hol , 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın iç kısmında duvarlar sıvalı ve boyalı köşeleri kartonpiyerlidir. Salon ve oda zeminleri laminant parke , 1 odanın marley kaplamadır. Mutfak dolapları sunta lam tezgah mermerittir. Banyo-wc ıslak hacimleri seramiktir. Pencere doğramaları pvcdir. İç kapılar ahşap daire kapısı çeliktir.
Arsa Payı : 4/50
İmar Durumu : Antalya Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 09.03.2016 tarih ve 1561 sayılı cevabi yazısının ekinde gönderilen imar çapına göre: 5 nolu bağımsız bölümün yer aldığı Antalya İli Muratpaşa Belediyesi Bayındır Mahallesi 1468 ada 15 nolu parsel konut alanında ayrık nizam, Emsal:1.00 serbest kat yükseliği yapılaşma şartlarına bağlıdır.
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Haciz şerhi mevcuttur.Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/06/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 11/07/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : ANTALYA İL ADLİYESİ 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ (KORİDORDA)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, 1468 Ada No, 15 Parsel No, BAYINDIR MAH. Mahalle/Mevkii, 1 nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Antalya İli Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 1468 ada 15 Nolu Parsel Belediye Adresine Göre: Bayındır Mahallesi, 332.Sokak, Menekşe Apartmanı , No:4, Muratpaşa/Antalya adresinin olduğu yerdir. Taşınmaza ait 25.06.1997 tarihli genel iskan belgesi bulunmaktadır.Ulaşımı kolaydır.Tapu kaydına göre 1468 ada 15 numaralı parselin 593,00 m2 büyüklükte olduğu 1 nolu bağımsız bölümün depolu Dükkan vasfında 4/50 arsa paylı olduğu ve tapuda borçlu adına Tam hisseli ve kat irtifaklı olduğu anlaşılmıştır.Parseldeki bina bodrum kat + zemin kat + 5 normal kattan oluşmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğrama, merdiven ve sahanlıklar mermer, merdiven korkulukları demir doğramadır. Bina dışı sıvalı ve cephe boyası ile boyalıdır.
1 numaralı bağımsız bölüm bina girişinin bodrum(mahalde zemin kat) kattan sağlandığı binada bodrum (mahalde zemin kat) katta yer almakta olup güney-doğu-batı cephelidir. 1 nolu dükkan projesinde depo alanı 56 m2 , zemin kat tefriş alanı 75 m2 olup toplamda brüt 131 m2, net 120 m2 alana sahiptir.Taşınmazın alanı genel iskan belgesinden alınmıştır. Keşif esnasında 1 nolu bağımsız bölümün depo olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Taşınmazın iç kısmında zeminleri laminant parke, duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. Taşınmazın giriş kapısı demir kaplamalı cam doğrama kapı olup teşhir amaçlı demir kaplamalı cam doğrama vitrini bulunmaktadır.
Arsa Payı : 4/50
İmar Durumu : Antalya Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 09.03.2016 tarih ve 1561 sayılı cevabi yazısının ekinde gönderilen imar çapına göre: 1 nolu bağımsız bölümün yer aldığı Antalya İli Muratpaşa Belediyesi Bayındır Mahallesi 1468 ada 15 nolu parsel konut alanında ayrık nizam, Emsal:1.00 serbest kat yükseliği yapılaşma şartlarına bağlıdır.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz şerhi mevcuttur.Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/06/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 11/07/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : ANTALYA İL ADLİYESİ 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ(KORİDORDA)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/690 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- Ayrıca satış ile ilgili ihalenin feshi davası açan kişi ve kurumların dava açtıklarına dair belgeyi satış sonrası yasal süre olan 7 gün içerisinde müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri, aksi takdirde doğacak zarardan kendileri sorumlu olaracaktır.08/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR