Yazdır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2+1 daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636029
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : KOCA MUSTAFAPAŞA MAH. / KOCAMUSTAFAPAŞA
Bulunduğu Kat : Bodrum Katı
: 89
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 16.11.2017 11:20
İlk İhale Tarihi : 16.10.2017 11:20
Dosya Numarası : 2016/180 TLMT
İhale Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
Muhammen Bedeli : 190000 TL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2016/180 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, Merhaba Caddesinde, tapunun 2385 ada, 82 parsel numarasında kayıtlı ve Merhaba Caddesinden 92 dış kapı numarası alan 136,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisii kargir apartman vasıflı taşınmazda 22/136 arsa paylı bodrum kat (1) nolu meskenin tamamı niteliğindedir.
Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 40 yılı geçkin ömre sahip, katlarında birer daireli, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın bodrum katında yer alan daire, girişte yola cepheli konumda hol-salon, hol devamında gece holü üzerinde ise banyo, WC, mutfak ve iki odadan ibaret, dış ölçüleri itibariyle 89 m2 alana sahip, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, gece holü, banyo, WC mahallerinde duvarlar fayans kaplı, pencere doğramaları PVC doğrama şeklinde ve demir korkuluklu, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiştir.
Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ulaşım imkanları elverişlidir.
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.07.2016 tarih, 5489 sayılı imar durum yazısına göre Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 2385 ada, 82 parsel sayılı yer; İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; 3. Derece Koruma Bölgesinde, Konut alanında kalmakta olup, H:12,50mt. irtifa almaktadır. Parsel eski eser etkileşiminde kalmaktadır. Her türlü fiziki inşai uygulama için Koruma Kurul Kararı gerekmektedir denilmiştir.
Kıymeti : 190.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/10/2017 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 16/11/2017 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/180 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR