BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2+1 daire

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623149
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Semt-Mahalle : OSMANİYE MAH. / OSMANİYE
: 57
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 18.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/254 TLMT
Muhammen Bedeli
:
350000 TL
İlk İhale Tarihi
:
11.09.2017 11:45
İkinci İhale Tarihi
:
11.09.2017 11:45

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/254 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi Osmaniye Mah. 176 Ada, 31 Parsel, 1/66 Arsa Paylı , 2.929 m² Yüz Ölçümlü , A Blok, Zemin Kat, 32 Nolu bağımsız bölüm Bağımsız Bölüm MESKEN nitelikli taşınmazın tamamı.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 09/05/2017tarihli bilirkişi raporuna göre "Bakırköy Osmaniye Mahallesi, Kireç Ocağı Sokakta konumludur.Bölgede teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Civarda çok sayıdaki konut siteleri ve eğitim kurumlarının yanı sıra Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, Nakşiye Esen Camii, Bakırköy Adalet Sarayı ve Marmara Forum AVM gibisosyal donatılar vardır. Ulaşım Fabrikalar Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Ana gayrimenkul iki bloklu (A ve B)betonarme binadır.2 Bodrum Kat+ Zemin Kat+ 4 Normal Katı ile toplam 7 katlı olarak inşa edilmiştir. Onanlı projesine göre A Blok çift girişlidir. (A1 ve A2 girişleri) Tamamı konut fonksiyonludur. A Blok her girişinde katlarda 4’er konut olmak üzere toplam 48 konut tapuya tescil edilmiştir. B Blokta ise katlarda 3+er konut olmak üzere toplam 18 konut bulunmaktadır. Parselinetrafı bahçe duvarı ve ferforje korkuluklarla çevrilmiştir.Güney-Doğu cepheli olan dairede kiracı ikamet etmektedir.Bina yaklaşık 37 yaşındadır.Marmara Depremi öncesi inşa edilmiştir.Konu taşınmaz,Huzur Apt. B Blok (onanlı projesine göre A Blok binanın A2) girişinde zeminkatında, girişe göre sağ tarafta konuludur.57 m² net (süpürülebilir) kullanım alanında, 2 oda, salon, mutfak, banyo, alaturka WC, balkon mahallidir. Daire kapısı çelik, iç kapılar ahşap, doğramalar pvc esaslıdır.. Salon ve odalarda zeminler laminant parke, diğer alanlar karo seramik kaplıdır. Mutfak dolapları ve tezgah laminant esaslı malzemedir.Banyoda seramik üstü duşakabin, ayaklı lavabo, klozet mevcuttur.Alaturka WC mevcut olup kiler olarak kullanıldığı görülmüştür. Balkonun bir kısmı pvc esaslı malzeme ile kapatılmış, bir kısmı ise demir korkuluklarla korunaklı hale getirilmiştir. Isınma doğal gaz sobadır.Onanlı projesine göre 2.Bodrum katta 2m2 alanlı depo eklentisi bulunmaktadır, ancak eklenti tapuya tescil edilmemiştir.Ana gayrimenkule ait Mimari Proje Tapu Müdürlüğündeincelenmiştir. Belediye işlem dosyasında 30.06.1980 onanlı Yapı Ruhsatı, 2981 Sayılı Yasa kapsamında düzenlenmiş Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) görülmüştür. Taşınmaz, onanlı mimari projesine kat ve konum olarak uygundur. Ancak mahal değişikliği gözlenmiştir; Onanlı projesinde gözetleme odası olarak planlanmış 4m2likortak alan iptal edilerek taşınmaz alanına dahil edilmiştir. Değişikliğin düzeltilebilir olduğuna kanaat edilmiş olup değer takdiri onanlı proje sınırları esas alınarak yapılmıştır. "denilmektedir.
İmar Durumu :Bakırköy Belediye Başkanlığı,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.03.2017 tarihliyazısında;Bakırköy İlçesi, OsmaniyeMahallesi, 176ada 31 parselin08.03.2004/18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı Tadilatında AyrıkNizam TAKS: 0,25Hmax:18.50 mt. (5 Kat) irtifalıKonut Alanında, ve bir kısmı Yol Alanında kaldığı bilgisi verilmiştir. Ayrıca 01.01.2013 tarihinden sonra herhangi bir proje onayı ve yapı ruhsatının düzenlenmediği bildirilmiştir.
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :1-İrtifak:(AT) Bu parsel aleyhine İETT GENEL MÜD. lehine sarı boya ile işaretli 37,21 m2'lik kısım üzerinde trafo Yeri 24,30 M² geçiş yeri olmak üzere toplam 61,51 m² lik kısımda İETT GENEL MÜD. lehine irtifak hakkı.
2-Beyan : Yönetim Planı - 17/12/1986
1. Satış Günü : 11/09/2017 günü 11:45 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 11/10/2017 günü 11:45 - 11:55 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/254 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR