Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2+1 daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623142
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Semt-Mahalle : GÖKALP MAH. / TELSİZ
Bulunduğu Kat : 1
: 47
Yayınlandığı Gazeteler

HARBİ GAZETE 18.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 210000 TL
Dosya Numarası : 2017/372 TLMT
İhale Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
İkinci İhale Tarihi : 14.09.2017 15:15
İlk İhale Tarihi : 15.08.2017 15:15

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/372 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mah. 1934 Ada, 13 Parsel, 292,00 m2 Yüzölçümlü, 22/323 Arsa Paylı, 1. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 03/05/2017tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, tapunun; İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Gökalp Mahallesi, 1934 ada, 13 parselinde kayıtlı taşınmaz olup, adres olarak Zeytinburnu ilçesi, Gökalp Mahallesi, 49/2 Sokak, Şenol Apartmanı, 10 dış kapı no.lu, 2 iç kapı no.lu daire olarak yer almaktadır. İlgili tapu müdürlüğünde bulunan 13.09.1996 tarih ve 96/5205 proje no.lu mimari projede yapılan incelemede; ana taşınmaz arsa üzerindeki binanın: yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup kısmi 2. bodrum kat+ 1.bodrum kat+zemin kat+3 normal kat+çatı piyesli kattan oluşmaktadır. Tapu kayıtlarına göre zemin katta 2 adet altında deposu olan dükkan, 1. katta 3 adet daire, 2. normal katta 3 adet daire ve 3. normal katta 3 adet daire olmak üzere toplam 11 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede bina: kısmi 2. bodrum kat+ 1.bodrum kat+zemin kat+ asma kat+3 normal kat+4. normal kattan oluşmaktadır. Binaya asma kat ile 4. normal kat ilavesi yapılmıştır. Binaya 2 adet giriş kapısı verilmiştir. Binanın dış cephesi btb’ li, olup çatısı mevcuttur. Bina giriş kapıları demir doğrama kapı olup ön cepheden verilmiştir. Binada asansör yoktur. Binanın giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları seramik kaplı olup ile katları birbirine bağlayan merdiven basamakları mermer kaplıdır. Kıymet takdir konusu 1. kat, 3 no.lu bağımsız bölüm daire mimari projeye göre; hol, salon, 2 oda, mutfak, banyo-wc, wc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Söz konusu dairenin net alanı 47,51 m2 olup brüt alanı takriben 54 m2’dir. Ayrıca daireye ait kömürlük 2.16 m2 net alanlıdır. Dairenin;hol zemin döşemesi seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Salon yer döşemesi ahşap parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Odaların yer döşemesi marley kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır.Mutfağın yer döşemesi ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfakta mermer sabit mutfak tezgahı mevcut olup mutfak dolapları vardır. Banyo -wc’ nin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplıdır. Banyo-wc’ de küvet, klozet ve lavabo mevcuttur. Wc’ nin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplıdır.Pencereler pvc doğrama imalat, iç kapılar ahşap kapı ve dış kapı çelik kapıdır. Isıtma sistemi kombi-doğalgazdır. Elektrik ve su tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı 21 yıldır. Yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.Satışakonu taşınmaz ilçenin en önemli arteri 58. Bulvar’ına yürüme mesafede olup bu bulvardan toplu taşıma araçları geçmektedir. Taşınmazın çevresinde Ziya Gökalp İlk Okulu ve Yenidoğan Camii yer almaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede taşınmaza benzer 5-6 katlı apartmanlar bulunmaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu: Dosyasına sunulan Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.04.2017 tarih ve 32042687-622.03.E.24327 sayılı yazısına göre; Zeytinburnu 1934 ada 13 parsel sayılı yerin imar işlem dosyasında yapılan inceleme neticesinde söz konusu yapının 18.09.1996 tarih ve 996/5205 sayılı ruhsatlı olduğu, onaylı mimari projesinde 1. normal kat 3 no.lu bağımsız bölümün net m2’sinin yaklaşık 53 m2 olduğu, 1934 ada 13 parsel sayılı yerdeki yapının Zeytinburnu ilçesi Gökalp mah. 49/2 sokak no:10 kapı sayılı yere denk geldiği, 1934 ada 13 parsel 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yerleşik Meskun Alan”da kalmakta olduğu, bitişik nizam max:12.50 m olduğu, Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında Gökalp Mahallesi, 1934 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu 49/2 Sokağın yapı ruhsatı tarihi 1996 yılı olduğu, arsa m2 değeri 0,70 TL, 2017 yılı asgari arsa m2 birim değeri 1.121,11 TL olduğu, bildirilmiştir.
Kıymeti: 210.000,00 TL
KDV Oranı: %1
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BEYANLAR:
1-Beyan:Yönetim Planı.-24/09/19996
2-Beyan:1394 ada 13 parseldeki binanın 0 m2lik kısmı 1934 ada 20 parsele tecavüzlüdür.-12/12/2011 Tarih ve 13460 Yevmiye
1. Satış Günü: 15/08/2017 günü 15:15 - 15:25 arası
2. Satış Günü: 14/09/2017 günü 15:15 - 15:25 arası
Satış Yeri: Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/372 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR