Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2+1 daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497709
Şehir : İstanbul / Güngören
Bulunduğu Kat : 1
Oda Sayısı : 2+1
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 09.02.2017 09:00
Dosya Numarası : 2016/150 ESAS
İhale Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
Muhammen Bedeli : 137979 TL
İlk İhale Tarihi : 10.01.2017 09:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2016/150 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah., 26 Ada, 1 Parselde kayıtlı 173,00 m² Yüzölçümlü ARSA niteliğindeki taşınmazın 9/86 hisse oranı satışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 30/05/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz;

İstanbul İli, Güngören İlçesi,tapuda Güngören mahallesi 26 ada 1 parsel (173,00 m2-parsel alanı) sayısı ile kayıtlı arsa nitelikli ana taşınmaz vehalihazırdaüzerinde bulunanGüneştepeMahallesi, Yavuz Selim Caddesinden 27dış kapı numarası, kutlu sokaktan 1 dış kapı numarasıalan binanın borçlu adına kayıtlı 9/86 (18.10m2) hissesidir. Kıymet takdirine konu taşınmazın yerinde yapılan incelemede;Tapuda arsa olarak geçen, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulu olmayan 1 parselüzerinde binabulunduğu,söz konusu binanın Bodrum kat+Zemin kat+4normal kattan ibaretB.A.K. tarzda 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesiile inşa edildiği, takribi 25 yıllıkömrü geçkin binanın, zemin katlarında dükkan ilebina girişi,normal katlarda ise her katta konut kullanımlı 2 adet dairelerin olduğu, bina yer döşemesinin paledyen kaplama, dış kapısının demir doğrama olup, borçlunun 1 kat 1 iç kapı numaralı dairede bulunupbu dairelerin salon+2 yatak odası+banyo+mutfak +wc+balkonmekanlarından oluştuğu, diğer dairelerinde aynı mekanlardan oluşup,salon ve odayer döşemeleri ahşap kaplama, ıslak hacim zemin döşemeleri seramik kaplama, iç kapılar ahşap, pencereleri pvc, doğramalı, banyoda klozet, lavabo, duşa kabin, mutfakta dolapları, tezgahı, eviyesi bulunup, elektrik, su ve doğalgaz kombi tesisatlarının bulunduğu anlaşılmıştır. Arsa tapulu olupborçlunun da hissesi bulunan söz konusu parsel üzerindeki yapınıntamamının inşaat alanının takribi toplam brüt 960 m2 olduğu, net 870 m2 alana sahip olduğu anlaşılmıştır. Satışa konu taşınmaz kara-yayaulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir bir mevkideyer alıp otobüs, tranvay duraklarına, vs. donatı alanlarına yürüme mesafesinde, Yavuz Selim Caddesi üzerinde, Şehitler ilk ve orta okulu karşısında bulunduğuanlaşılmıştır." denilmektedir.

İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün03.05.2016 tarih1544-3315 sayılıyazısında Güngörenilçesi, Güngören Mahallesi, 26 ada 1parselin1/1000 ölçekli 18.02.2005tasdik tarihli Güngören Revizyon Uygulama İmar Planındaön bahçe mesafesi min. 3 metre teşekkül istikameti, yan bahçemesafesi 4 metre, arka bahçe plan notu, H:13.50 (4 kat) irtifadaikiz nizam yapılanmaşartlarında konut alanında kalıpdosyasında yapılan incelemede13.05.1988 tarih ve88/2-34sayı ilebodrum kat+zemin kat+3 normal katlıruhsatlı olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 137.979,00 TL

KDV Oranı : %18

TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK

1-Aile konutudur. 25/04/2012 Tarih ve 4198 Yevmiye

1. Satış Günü : 10/01/2017 günü 09:00 - 09:10 arası

2. Satış Günü : 09/02/2017 günü 09:00 - 09:10 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/150 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR