BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2+1 daire

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497206
Şehir : İstanbul / Esenler
: 69
Oda Sayısı : 2+1
Bulunduğu Kat : 4
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/398 TLMT
Muhammen Bedeli
:
250000 TL
İlk İhale Tarihi
:
19.01.2017 11:50
İkinci İhale Tarihi
:
17.02.2017 11:50
İhale Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2016/398 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NOLU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Man., 191 Ada, 5 Parsel Saydı, 77,84 m2 Yüzölçümü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 13/77 Arsa Paylı 4. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 31/05/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre " Kıymet takdiri yapılan taşınmaz; İstanbul İli Esenler İlçesi, Esenler mahallesi, tapuda 191 ada 5 parsel (77,84 m2-parsel alanı) sayısı ile kayıtlı "arsa" nitelikli taşınmazda kat irtifaklı 13/77 arsa paylı, halihazırda Fatih Mahallesi 256. Sokak no:27 adresinde Yavuz apartmanında, 4. kat 6 bağımsız ve iç kapı numaralı daire nitelikli taşınmazın tamamıdır.Kıymet takdirine konu taşınmazın yerinde yapılan incelemede;5 parsel üzerinde, Bodrum kat+ Zemin kat+4normal kattan ibaret B.A.K. tarzda 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilen 3 yıllık ömre sahip bina bulunduğu, binanın normal katların her birinde 1 "şer adet konut kullanımlı dairelerin olduğu, binanın yer döşemesi granit kaplama duvarları yarıya kadar yağlı boyalı olup kıymet takdirine konu 4. Kat 6 bağımsız bölüm ve iç kapı numaralı taşınmazın, salon+2 adet yatak odası, mutfak+ banyo+wc+balkon mekanlarından oluşup , salon ve oda yer döşemesi laminat parke kaplama, duvarlar sıvalı boyalı, salon tavanı kartonpiyerli, ıslak hacim zemin döşemeleri seramik kaplama, mutfak dolapları laminant kaplama, banyo duvarları seramik kaplama, lavabosu, duşa kabini, klozeti ile sıhhi tesisat armatürleri mevcut, pencereleri pvc, iç kapıları Amerikan panel doğrama olup, taşınmazın takribi net 69 m2 takribi brüt 78 m2 alana sahip olduğu, dairelere elektrik, su ve doğalgaz kombi tesisatının bulunduğu görülmüştür. Satışa konu taşınmaz kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir bir mevkide yer alıp Fatih caddesine takribi 1 km., TEM Bağlantı yoluna 2.5 km, mesafede yer alıp, otobüs duraklarına.okul alanlarına vs. donatı alanlarına yürüme mesafesinde yer aldığı anlaşılmıştır, "denilmektedir.
İmar Durumu : Esenler Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 10.05.2016 tarih 2188 Sayılı yazısında; 191 ada 5 parselin 13.03.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam 5 kat yapılanma koşullarında konut alanında kaldığı, taşınmaza 14.12.2011 tarih D/4115 nolu yapı ruhsatı düzenlendiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Beyan : Otopark bedeline ilişkin taahhütnama bulunmaktadır.
Beyan : Yönetim planı 05/04/2012
1. Satış Günü : 19/01/2017 günü 11:50 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 17/02/2017 günü 11:50 - 12:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fi/iken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca KDV den Muaf olup, Damga vergisi,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi ve tapu alım harcını yatınnadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca
ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/398 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/10/2016
Cihat ÇOBAN İcra Müdür Yardımcısı 97145
(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR