Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 110 m2 daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448604
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Oda Sayısı : 3+1
: 110
Binadaki Kat Sayısı : 4
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 108750 TL
Dosya Numarası : 2016/168 ESAS
İhale Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
İkinci İhale Tarihi : 11.01.2017 10:50
İlk İhale Tarihi : 12.12.2016 10:50
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2016/168 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah., 696 Ada, 7 Parsel Sayılı, 515,00 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda, 108/1200 Arsa Paylı Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın 3/16 HissesiSatışa Konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut10/08/2016 tarihli mahkeme bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, Türkiş Caddesi, Ünlü Çay Apartmanı kapı no: 20 adresinde ve tapunun kartaltepe 696 ada, 7 parsel sayılı 515.0 m2 arsa üzerinde inşa edilmiş bulunan kat irtifakı kurulu taşınmazda Zemin kat 108/1200 arsa paylı (4) nolu meskendir. Parsel üzerinde ayrık nizamda ikinci sınıf malzeme ve işçilikle betonarme karkas tarzda inşa edilmiş kısmi Bodrum kat+Zemin kat+ 5 Normal katından ibaret bina mevcuttur. Binanın her bir katında ikişer daire vardır. Binanın dış cephesi akrilik boya, merdiven basamaktan ve sahanlıklar karo mozaik kaplı, korkuluktan demir doğramadır. Bina kaloriferli olup takribi 39 yılı aşkın yapıdır. Zemin Kat 108/1200 Arsa paylı (4) nolu mesken : Antre, salon, üç yatak odası, mutfak, banyo, wç ve balkon piyeslerinden ibaret olup brüt alanı takribi 110,00m2net alanı ise 93, 00 m2dir. Antre ve ıslak zeminler seramik kaplı, salon zemini ahşapparke, oda zeminleri ahşap parke, duvarlar plastik badanadır. Mutfakta granit tezgah, eviye, laminat kapaklı mutfak dolapları mevcut, banyoda duvarlar tavana kadar fayans kaplı, küvet, klozet ve dolaptı lavabo mevcuttur. Giriş kapısı çelik iç kapılar ahşap, Pencereler PVC doğrama ve ısı camlıdır. Daire doğalgaz yakıtlı kombi kaloriferli olup elektrik ve suyu mevcuttur. Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mah. Türkiş Caddesi Ünlü Çay Apart.: No:20 (696 Ada,7parsel)) Dava konuşu taşınmaz, Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mah. Türk İş Caddesine cephelidir. Taşınmaz Halil Bedia .... İ.O lOO.m, İncirli Caddesine 280.m, Bakırköy Devlet Hastanesine 650.m uzaktadır. Çevresi 4-5 katlı yapılar ile konut bölgesi olarak teşekkül etmiştir. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşım imkanları bakımından elverişli bir yerde bulunmaktadır" denilmektedir.

İmar Durumu : Dosyada mevcut 09.05.2016 tarih, 28552 sayılı imar durum belgesine göre; İstanbul ili Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah. Mevkiinde kain 23 Pafta, 696 ada, 7 Parsel sayılı 515,00 m2 miktarlı ARSA nitelikli taşınmaz, 08.03.2004 ve 18.11.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İmar Planında Ayrık nizam Taks 0,25 HMax: 18,5 mt 5 kat yapılanma şartlarında KONUT alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 108.750,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : İrtifak(AT): Bu parsel aleyhine 4 parsel lehine su borusu geçirmek üzere irtifak hakkı.

Beyan : Yönetim Planı : 20/07/1976

1. Satış Günü : 12/12/2016 günü 10:50 - 11:00 arası

2. Satış Günü : 11/01/2017 günü 10:50 - 11:00 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T. Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/168 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/10/2016

(İİK m.126)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR