Yazdır

ADANA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 100 m2 daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449304
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 140000 TL
İlk İhale Tarihi : 01.12.2016 10:30
Dosya Numarası : 2015/1135 ESAS
İcra Birimi : ADANA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Yeri : Adana adliyesi Ek-2 Binası Asma Kat:107/B nolu ihale odası-T.Cemal Beriker Bulv.Sakarya mah.No: 16/A (TOTAL petrol yanı) SEYHAN/ADANA
İkinci İhale Tarihi : 26.12.2016 10:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C. ADANA 9. İCRA DAİRESİ

2015/1135 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satışı İmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışı istenilen taşınmaz taşınmaz Adana ili Çukurova ilçesi Yurt mahallesi 6452 ada 2 nolu
parselde kayıtlı olup 2 nolu parselin alanı I692m2dir. bu parsel üzerinde kat irtifakı kurulmuş olup 1/39 arsa paylı zemin katta 4 nolu bağımsız bölüm olup bu meskenin tamamı borçlu'ya aittir.Söz konusu taşınmaz Yurt Mahallesi 71375 sokakta ÖMÜR apartmanının Zemin katında katında 4 nolu bağımsız bölüm Çukurova/Adana adresinde bulunmaktadır.Taşınmazın değerlendirilmesinde dikkate alınan unsurlar: Taşınmazın bulunduğu yer mevkii konumu yola ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan uzaklık ve yakınlık durumları sebest alım satım fiyatları imar planındaki konumu inşaat yoğunluğu m2 alanı kullanım şekli kullanılan malzeme işçilik yapıldığı tarih yıpranma payı Çevre ve Şehircilik bakanlığının inşaat m2 birim fiyatları dikkate alınarak ve değerlendirme talebinin tarihindeki değerler dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır Belediyelerin ve diğer kurum ve kuruluşların tüm hizmetlerinden yararlanıyor olması.ZEMİN KATTA 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEĞERİ: yukarıda tapu kaydı gösterilen yer Adana ili Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71375 sokakta ÖMÜR apartmanının Zemin katında 4 nolu bağımsız bölüm olup. betonarme karkas tarzında inşa edilmiş I00m2 oturum alanlı. 3 oda I salon antre banyo mutfak 2 balkon ve tuvaletten ibare olup zemini karo duvarları plastik badana kapılan ahşap pencereleri kısmen ahşap kısmen PVC d ir. Banyo ve tuvalet yan duvarları yarıya kadar fayans kaplıdır. G-B-çepelidir. Yapının halihazır durumu İle mahalli rayiçlere ve bugünkü alım satım fiyatlarına göre arsa payı ile birlikle 140.000 TL'dir.

Adresi : Yurt Mahallesi 71375 Sokakta ömür Apartmanının Zemin Katında Katında 4 Nolu Bağımsız
Bölüm Çukurova/ADANA
Yüzölçümü : 100 m2 oturum alanlı.
Arsa Payı :1/39
İmar Durumu :Adana ili Çukurova İlçe belediyesi emlak ve istimlak müdürlüğünün imar paftasında Yurt
mahallesi 6452 ada 2 nolu parse 0.40/2.00 yoğunluklu yapı nizamı olduğu görülmektedir.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 01/12/2016 günü 10:30 -10:40 arası
2. Satış Günü : 26/12/2016 günü 10:30 -10:40 arası
Satış Yeri : Adana adliyesi Ek-2 Binası Asma Kat:107/B nolu ihale odası-T.Cemal Beriker Bulv.Sakarya mah.No: 16/A (TOTAL petrol yanı) SEYHAN/ADANA

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmantn yi mı i gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Yeteri kadar satış ilanının hazırlanarak ilgililere tebliğine,(!İK I27.madde (Değişik: 2/7/2012-6352/30 md.)İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer)

3- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre veri lebi 1 ir. G. menkulün aşağıda .ilanda ve şartnamede belirtilen mahiyeti itibariyle % 1 KDV + damga resmi+ teslim.tescil ve tahliye masraflarıyla 1/2 tapu harcı ihale alıcısınca, aynından doğan emlak vergi borcu + 1/2 tapu harcı + tellaliye ise satış bedelinden ödenir,

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ' kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1135 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR