Yazdır

KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan hisse paylı taşınmaz satılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450376
Şehir : Kocaeli / Karamürsel
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 27.12.2016 14:30
İlk İhale Tarihi : 29.11.2016 14:30
Muhammen Bedeli : 96968 TL
Dosya Numarası : 2016/646 ESAS
İhale Yeri : KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ-HÜKÜMET KONAĞI 2.KAT KARAMÜRSEL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

KARAMÜRSEL

İCRA DAİRESİ

2016/646 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, 202 Ada No, 19 Parsel, tapuda kargir ev olarak belirtilentaşınmazda borçlunun 1/4 payı satışa çıkarılmıştır.

Adresi : 4 Temmuz Mah. Çiftlik Cad. No:69 41500 Karamürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 155,15 m2 (Taşınmazın toplam yüzölçümü)

İmar Durumu : Karamürsel ilçesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında konut alanı olarak, ayrık yapı nizamında beş katlı inşaat sahası olarak planlanmıştır.

Taşınmazın Durumu : 155,15 m2 miktarlı taşınmaz, kadastro parseli konumundadır.İlçenin meskun alanında bulunan taşınmazın etrafındaki arsalara inşaatlar yapılmış durumdadır. Taşınmaz, sağlık ocağına, camiye, ilköğretim ve lise dengi okullara D130 karayoluna yakın olup, konut alanı olarak tercih edilen bölgede bulunmaktadır.Taşınmaz, tapu kayıtlarında kargir ev olarak belirtilmiş olup, taşınmaz üzerindeki bina yeni inşaat yapılmak üzere yıkılmış durumdadır. Mevcut durumu ve imar durumu belirlenen taşınmaz üzerinde bina ve zirai gelir getirecek ağaç bulunmamaktadır.Taşınmazda borçlunun 1/4 payı satışa çıkarılmıştır.

Kıymeti : 96.968,75 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Haciz

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri :KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ-HÜKÜMET KONAĞI 2.KAT KARAMÜRSEL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/646 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR