BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güngören Tozkoparan'da 55 m² 2+1 hisseli daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01145403
Şehir : İstanbul / Güngören
Semt-Mahalle : TOZKOPARAN MAH. / TOZKOPARAN
Oda Sayısı : 2+1
: 55
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 06.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/594 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
75,000 TL
Birinci Satış Günü
:
18.06.2020 09:00
İkinci Satış Günü
:
20.07.2020 09:00
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/594 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Osmaniye Mah. 1154 Ada, 13 Parsel, 184,00 m2 Yüzölçümlü, 1/10 Arsa Paylı, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın 1/4 Hissesi Satışa Konudur.
Özellikleri:Satışa ilişkin dosyada mevcut 03/08/2019tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz: İstanbul, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi, Metro Sokakta, tapunun 1154 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı ve Metro Sokaktan 13 dış kapı numarası alan 184,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli kargir Murat Apartmanında 1/10 arsa paylı zemin kat (1) nolu meskenin ¼ hissesi niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 30 yılı geçkin ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, katlarında ikişer daireli ana binanın zemin katında yer alan daire, girişte antre, antre üzerinde balkonlu salon, balkonlu mutfak, iki oda, banyo-WC mahallerinden ibaret, 55m2 alana sahip, dairede ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda laminat parke döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC mahallinde duvarlar fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda ise sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, daire giriş kapısı çelik kapı olup, doğalgaz yakıtlı soba ısıtmalıdır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. "denilmektedir.
İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2018 tarih, 33553 sayılı imar durum belgesine göre Güngören, Tozkoparan Mahallesi, 69/4 pafta, 1154 ada, 13 parsel sayılı taşınmaz; Tozkoparan Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesinde kalmakta olup, Tozkoparan Gecekondu Önleme Bölgesi Belediye Meclisinin 08.02.2008 tarih 10 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm sahası ilan edilmiştir. Tozkoparan Gecekondu Önleme Bölgesinde plan yapma ve onama yetkisi, 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5609 sayılı Gecekondu Kanununda değişiklik yapılmasına daire kanun uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredilmiş olup, bu bölgede Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılmış ve planlanmış işleri yürütmeye, bu konuda yeni işler yapmaya, gerekli görülenleri belediyelere devretmeye TOKİ Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Başkanlığımız ve TOKİ Başkanlığı arasında 11.04.2008 tarihinde “İstanbul İli, Güngören İlçesi, Tozkoparan Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Yenileme Projesine ilişkin protokol” imzalanmış olup, bu doğrultuda Kentsel Yenileme Gecekondu Dönüşüm çalışmalarına başlanmıştır. Bahse konu yere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları 28.03.2007 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanarak yürürlüğe girmiş, ancak Danıştay 6.Dairesinin 05.10.2010 gün, 2008/579 E. ve 2010/8756 K sayılı kararı ileTozkoparan Gecekondu Önleme Bölgesine ait 28.03.2007 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları iptal edilmiştir. Gelinen noktada Tozkoparan Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları içerisinde kalan alan plansız durumdadır.6306 sayılı kanun kapsamında bahse konu yer Riskli Alan edilmesi için 12.02.2013 tarih ve 561.1484 sayılı yazımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilen Tozkoparan Riskli Alan teklifi, 2013/4557 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilerek riskli alan ilan edilmiş ve 24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu yer için 02.05.2013 tarih ve 1498.4077 sayılı yazımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkilendirme istenmiş, 21.05.2013 tarih ve 2472 sayılı Bakanlık Oluru ile Belediyemiz yetkilendirilmiştir. Ancak bu aşamada Danıştay 14.Dairesine Tozkoparan Riskli Alan ile ilgili 01.04.2013 tarih ve 2013/4557 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle dava açılmış olup, 09.04.2014 tarih, 2013/5113 Esas ve 2004/4480 sayılı karar ile riskli alanın iptaline karar verilmiştir. Riskli alan iptaline ilişkin karar temyiz aşamasında olmakla birlikte, Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili çalışmalara 775 ve 5609 sayılı yasalar kapsamında devam edilmektedir. Bu bakımdan söz konusu yere imar durumu tanzim edilememektedir denilmiştir.
Taşınmaz Üzerindeki Beyan/Eklenti
1-Beyan:Yönetim Planı-22/04/1994 Tarihli
2-Eklenti:Sistem No:2232117,Tip:Kömürlük,Tanım:EK 1 Kömürlük

Kıymeti : 75.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 18/06/2020 günü 09:00 - 09:10 arası
2. Satış Günü : 20/07/2020 günü 09:00 - 09:10 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/594 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/03/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR