BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güngören/Haznedar Mahallesi'nde 3+1 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997802
Şehir : İstanbul / Güngören
Semt-Mahalle : HAZNEDAR MAH. / AKINCILAR
Oda Sayısı : 3+1
: 75
Bulunduğu Kat : 2
Binadaki Kat Sayısı : 7
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/88 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
380,000 TL
Birinci Satış Günü
:
02.07.2019 13:50
İkinci Satış Günü
:
02.08.2019 13:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2019/88 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah., Haznedar Çiftliği Mevkii, 214 Ada, 1 Parsel Sayılı 256,50 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 36/384 Arsa Paylı 2. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut04/03/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul İli,Güngören İlçesi, Haznedar Mahallesi, Bağcılar Cad., Burcu Sokak 10 dış kapı no’lu, binadır. Bina Meriç Sokak ile Burcu Sokak kesişiminde konunumlanmış olup, bina girişi Burcu Sokak üzerinden sağlanmaktadır. Bina Bodrum+ Zemin+ 4 Normal Kat+ Çatı Katı olmak üzere 7 katlı binanın olduğu taşınmazdır. Bölge genel itibari ile alt katları işyeri dükkân ve üst katları mesken fonksiyonlu olarak gelişme göstermiş bir bölgedir. Taşınmaz İlkyuva Cad. ne 30 mt., Bağcılar Cad.ne 80 mt., Şht. Pilot Rasim İşeri Cad.ne 160 mt., Alpay Cad.ne 220 mt ve Posta Cad.- Şevketdağ Cad.ne 230 metre kuş uçuşu mesafededir.Tespite konu taşınmazın konumlandığı Haznedar Mahallesi, Bağcılar Cad., Burcu Sokak 10 kapı no’lu bina bir tarafı Bitişik diğer tarafı Ayrık nizam 3/B yapı sınıfında, betonarme karkas, binadır. Bodrum+ Zemin kat+ 4 normal kat+ Çatı katı olmak üzere toplam 7 katlı olarak inşa edilmiştir. Çevresinde de aynı kat adedine sahip yapıların bulunduğu gözlenmiştir. 1999 Marmara Depremi öncesi inşa edilmiştir. Bağcılar İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 14.09.1989 tarih 89-5/17 Sayı ile bodrum+ zemin+ 4 normal kat+ çatı arası piyesi inşaat için yapı izin belgesi tanzim edildiği bildirilmiştir.Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kıymet takdir Konusu taşınmaz, Bina girişine göre solda, 2. Katta konumlu 6 no’lu (mahallinde 4 dış kapı nolu) bağımsız bölümdür. 6 Nolu (mahallinde 4 dış kapı nolu) Mesken nitelikli Bağımsız Bölümün balkon dâhil brüt 87 m2, balkon dâhil net kullanım alanı 75,92 m2, mesken olarak kullanılmaktadır. 3 oda, Salon, mutfak, banyo, antre, wc, hol ve balkon kullanımlıdır. Salon, oda yer döşemeleri lamine parke, duvarlar ve tavan kartonpiyerli boyalı olup, mutfak ve ıslak zemin döşemeleri seramik duvarlar fayanstır. Dış kapı çelik, iç kapılar hazır kapı, doğramalar pvc esaslı malzeme, mutfak dolapları hazır kaplama, tezgâhlı, eviyeli, dolap arası duvar fayanstır.Banyoda klozet, lavabo ve duşa kabin mevcuttur. Mimari Projesinden farklı olarak mahallinde mutfak ve oda yer değiştirilmiş ve arka balkon kullanıma dâhil edilmiştir.Tapu Müdürlüğü’nde 03.07.1989 tarih 89/2833 sayılı Mimari Proje görülmüştür.Taşınmaz Onanlı projesi ile kat ve konum olarak uyumludur."denilmektedir.
İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.02.2019 tarihli yazısında; Haznedar Mah. 214 Ada 1 parselin 18.02.2005 t.t. 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon Uygulama İmar Planında KONUT alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi min. 3 m. Teşekkül istikametinde, arka bahçe plan notu H: 16.50 (5 kat) İkiz nizam yapılaşma şartlarına haiz olduğu bilgisi verilmiştir. 14.09.1989 tarih 89-5/17 Sayı ile bodrum+ zemin+ 4 normal kat+ çatı arası piyesi inşaat için yapı izin belgesi tanzim edildiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :Beyan: Yönetim planı 21/03/1990
Eklenti: 2265246 Sistem 3 Nolu Kömülük
1. Satış Günü : 02/07/2019 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 02/08/2019 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/88 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR