GAZİOSMANPAŞA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziosmanpaşa\Yıldıztabya'da 128 m² daire icradan satılıktır (çoklu satış)

GAZİOSMANPAŞA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01073788
Şehir : İstanbul / Gaziosmanpaşa
Semt-Mahalle : YILDIZTABYA MAH. / YILDIZTABYA
Oda Sayısı : 3+1
: 128
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 27.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/21310 ESAS
Muhammen Bedeli
:
383,223 TL
Birinci Satış Günü
:
19.12.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
13.01.2020 10:00
Satış Yeri
:
GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU, KÜÇÜKKÖY, GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. İCRA DAİRESİ

2018/21310 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya M. 1697 ada 6 parsel sayılı 291,00m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda borçlunun 569/3600 hissesi. 06/03/2019 tarihli inşaat bilirkişisi raporuna göre; taşınmaz Şehnaz Cad. No; 87 kapı sayılı ve Şehnazdere Sk. No; 8 kapı sayılı binaların bulunduğu yer olduğu, binaların B.A.K. sistemde inşa edilmiş iki bina olduğu, parselin tamamının toplam 291,00m2 olduğu anlaşılmıştır. Şehnaz Caddesi, 87 kapı numarası ile belirtilen binanın zemin katında köşede bir dükkan olduğu, dükkan arkasında kademeli olarak bir daire ve içinden merdivenle ulaşılan daire piyesi olduğu, dükkanın demir doğramalı, camekanlı olduğu, dairenin doğramaları ahşap, sıvalı badanalı, ıslak zeminleri karomozaik ve seramik kaplamalı, içeriden ahşap merdivenle piyese çıkıldığı, kiremit çatılı olduğu anlaşılmıştır. Binanın toplam inşaat alanının 128m2 olduğu anlışılmıştır. Şehnaz Dere Sok. No; 8 kapı sayılı Türköz Apartmanının bulunduğu bina, bodrum kat, zemin kat, iki normal ve bir çatı katından ibaret olduğu, bina cephesi BTB cam mozaik kaplamalı, elektrik, su ve doğalgaz tesisatları bulunduğu, her katında birer daire bulunduğu, dairelerin pencereleri pvc doğramalı, iç doğramaları ahşap, ıslak zeminler seramik kaplamalı olduğu, tüm binanın inşaat alanının toplam 300m2 olduğu anlaşılmıştır.
Yüzölçümü : taşınmazın tamamı 291 m2
Kıymeti : 383.223,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz kaydında konut üzerindeki binalar no;6 Kemal Atadereye aittir, Konut 10 Ali Erdoğan'a aittir, Konut; 21 Ahmet Çevikoğlu'na aittir şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 19/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU, KÜÇÜKKÖY, GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya M. 1697 ada 9 parsel sayılı 540,00m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda borçlunun 40/559 hissesi. 06/03/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre Şehnaz Cad. No; 75 kapı sayılı, No; 77 ve No; 79 kapı sayılı binaların bulunduğu yer olduğu, binaların B.A.K.sistemde inşa edilmiş üçbina olduğu, parselin tamamının toplam 540,00m2 olduğu anlaşılmıştır Şehnaz Caddesi, 75 kapı numarası ile belirtilen binanın bodrum kat, zemin kat ve bir normal katlı cephesi kaplamalı, çatılı, konut olarak kullanılan bina olduğu, pencere doğramaları pvc, iç doğramaları ahşap olduğu, binada elektrik, su ve doğalgaz tesisatının bulunduğu, toplam inşaat alanının 240m2 olduğu anlaşılmıştır. Parsel üzerinde bulunan 77 kapı sayılı binanın zemin kat ve bir normal kattan ibaret B.A.K. sistemle inşa edilmiş konut olarak kullanılan binanın cephesi kaplamalı, pencereleri pvc doğramalı, toplam inşaat alanının 100m2 olduğu anlaşılmıştır. Parsel üzerindeki No; 79 kapı sayılı binanın bodrum, zemin kat ve bir normal katlı, çatılı, B.A.K. sistemle inşa edilmiş, elektrik, suve doğalgaz tesisatlarının bulunduğu, zemin katında önde dükkan arkada daire olduğu, normal katlar konut olarak kullandığı binanın toplam inşaat alanının 300m2 olduğu anlaşılmıştır.
Yüzölçümü : taşınmazın tamamı540 m2
Kıymeti : 318.448,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 19/12/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI, KÜÇÜKKÖY, GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL -
1 ve 2 NOLU TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU: Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün 23/09/2019 tarih, 10383 sayılı müzekkere cevabına göre 1697 ada 6 ve 9 parselin içinde bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 03/10/2016 gün ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.09.2016 tarihli ve 2016/9193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edilmiştir. Bahse konu yasa kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 28/10/2016 tarih ve 12954 sayılı oluru ile hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşmalar yapılması, anlaşma ile tahliyelerin verilmesi, her türlü harita, imar planı, tasarım profesi yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme gibi hususlarda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir. Bu yetkiler kapsamında söz konusu parselin bulunduğu bölgede planlama çalışmaları devam etmektedir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/21310 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR