Yazdır

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Gayrimenkul Satışı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453100
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SİVAS İRADE 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SİVAS İRADE 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : Sivas Merkez tapunun Kılavuz Mahallesi 5028 ada, 4 nolu parsel üzerinde bulunan 6 adet mesken,
Niteliği, Türü, Miktarı : Gayrimenkul satışı
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 01.11.2016 10:00
İhale Alt Birimi : Sivas İl Özel İdaresi
İhalenin Yapılacağı Yer : Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN


1- Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait Sivas Merkez tapunun Kılavuz Mahallesi 5028 ada, 4 nolu parsel üzerinde bulunan 6 adet mesken, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık artırma suretiyle ayrı ayrı satılacaktır.
2- Satılacak taşınmazların muhammen bedelleri, geçici teminat tutarları ile ihale tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.
3- İhaleler, İl Encümenince, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.
5- İSTEKLİLERİN : Her ihale için ayrı ayrı olmak üzere,
a) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)
b) Tebliğe esas ikamet belgesi,
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,
d) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Ticaret Sicil Gazetesi, Oda kaydı vb.) ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
e) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
f) Şartname, (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)
g) Sivas İl Özel İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işlerin hizasında belirtilen miktarlardaki geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubugeçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu.
İle birlikte; açıklanan gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
6- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
7- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.


SATILACAK (MESKEN) GAYRİMENKULLERİN

Bulunduğu Yer Cinsi Blok-Kat No Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarih ve Saati
Merkez Kılavuz Mahallesi
(Ada 5028 -Parsel 4) Mesken A-Zemin 1 175.000,00 TL 5.250,00 TL 01.11.2016-10.00
Merkez Kılavuz Mahallesi
(Ada 5028 -Parsel 4) Mesken A-Zemin 2 175.000,00 TL 5.250,00 TL 01.11.2016-10.05
Merkez Kılavuz Mahallesi
(Ada 5028 -Parsel 4) Mesken A-Zemin 3 175.000,00 TL 5.250,00 TL 01.11.2016-10.10
Merkez Kılavuz Mahallesi
(Ada 5028 -Parsel 4 Mesken A-1. Kat 5 185.000,00 TL 5.550,00 TL 01.11.2016-10.15
Merkez Kılavuz Mahallesi
(Ada 5028 -Parsel 4) Mesken A-1. Kat 7 185.000,00 TL 5.550,00 TL 01.11.2016-10.20
Merkez Kılavuz Mahallesi
(Ada 5028 -Parsel 4) Mesken A-1. Kat 8 185.000,00 TL 5.550,00 TL 01.11.2016-10.25

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR