İSTANBUL 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Fatih'te 68 m² 2+1 daire mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981424
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : MEVLANAKAPI MAH. / ŞEHREMİNİ
Oda Sayısı : 2+1
: 68
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 14.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/16 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
240,000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.07.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
31.07.2019 14:00
Satış Yeri
:
stanbul Adalet Sarayında 4.Sulh Hukuk Mahkemesi B2-332 Çağlayan/İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/16 SATIŞ
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :

TAPU KAYDI: Fatih Tapu Müdürlüğünün 09/05/2018 tarihli yazısı ekinde Veledi Kayabaş mahallesi 1413 ada 1 parsel sayıl arsa yüzölçümlü 1,262,85 m2 ana taşınmaz niteliği kargir apartman bağımsız bölüm nitelikli mesken
1 NOLU TAŞINMAZ arsa payı 18/1537 olan kat mülkiyet tapulu C Blok bodrum kat 2 nolu bağımsız bölüm 30/12/1987 tarih ve 6311 yevmiye hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; Fatih Belediye Başkanlığın imar ve şehircilik müdürlüğünün 16/05/2018 tarih ve E 106822 sayılı yazı ekinde söz konusu 1413 ada 1 parsel sayılı yerin 09/06/2006 tarih ve 2006/70 saylı Fatih Belediye Meclis kararı 13/07/2006 tarih ve 1327 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi MEclis Kararı ile 2. Grup Yenileme Alanı olarak belirlendiği 13/09/2006 tarih 2016/10961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2.Grup Yenileme alanı ilan edildiği ve 13/10/2006 tarih ve 26318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren alanda kaldığı bahse konu parselin Yenileme Alanında kalmasına rağmen Etüd Proje Müdürlüğünün parselin bulunduğu alanda avan proje hazırlamaya yönelik fiili herhangi bir çalışmasının olmadığı ancak yerin yenileme alanında kalması sebebiyle bölgeye ait yenileme alanı avan projesinin hazırlanması ve onaylanmasına müteakip parsellere ait imar durumunun verilebileceği belirtilmektedir denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
Süz konusu;
1. Taşınmaz, Fatih İlçesi, Veledi Karabaş (Mevlanakapı) mahallesi, Nişastahane sokak Güherciler sokak köşesindeki Zemin + 3 Normal kattan ibaret bitişik nizam Blok olarak inşa edilm iş en az 35 yıllık yapıdaki Nişastahane sokaktan 12 dış kapı no’lu C-Blok Zemin kat 2 no’lu (tapu kaydına göre Bodrum kat, 2 no’lu) dairedir. Katında 4 daire olan asansörsüz binanın girişi demir kapı, zemin mozaik taş-mermer, duvarlar boyalı ve bakımlı olup, binanın çatı kiremit, dere ve olukların sağlam, dış cephenin sıva üstü akrilik cephe boyalı olduğu anlaşılmaktadır. Konut olarak kullandı bahse konu daire; 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, arkada küçük balkon şeklinde, balkon hariç rt 68,00 m2 kullanımlı olup, ıslak bacımlar seramik, odalar ve salon: tabam marley, kombi doğalgat, doğalgaz sobalı, pencereler ısıcamlı PVC, elektrik-su tesisatı sağlam, mutfak-banyo dolap aksesuarları, bataryalar yerinde ve sağlam olduğu, dairenin arka cepheye bakmakta olduğu anlaşılmaktadır.
Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre taşınmazların
1.taşınmazın değeri 240,000,00TL. (İkiyizkırkbinTL),olduğu takdir edilmiş
KDV ORANI
% 1 dir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazların ihalesi 1.taşınmazın ihalesi 05/07/2019 CUMA GÜNÜ SAAT 14,00 'DEN 14,05
kadar, İstanbul Adalet Sarayında 4.Sulh Hukuk Mahkemesi B2-332 Çağlayan/İstanbul adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 31/07/2019 ÇARŞAMBAGÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 31/07/2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/16 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.13/03/2019(İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR