İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Fatih'te 55 m² daire mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00972968
Şehir : İstanbul / Fatih
Oda Sayısı : 2+1
: 55
Banyo Sayısı : 1
Bina Yaşı : 31 Üzeri
Bulunduğu Kat : 2
Isıtma : Doğalgaz Sobası
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 31.03.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/26 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
240,000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.05.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
10.06.2019 10:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/26 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
TAPU KAYDI :
A - Fatih Tapu Müdürlüğü’ nün 11/10/2018 tarihli cevabi yazısından dava konusu İstanbul ili, Fatih İlçesi, Kürkçü Başı Mah. 1111 ada, 45 parselde kayıtlı 160,00m2 miktarlı kargir apartman vasıflı taşınmazda 30/188 arsa paylı 2. Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm nolu daire bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
A - Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 15/10/2018 tarihli cevabi yazısındanFatih İlçesi, Aksaray Mah, 1111 ada, 45 parsel sayılı yer İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları, Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı' nca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 3. Derecede Koruma Bölgesinde, konut alanında kalmakta olup H:12,50 mt.irtifa almaktadır, parselin kısmen yola terk edilecek alanı bulunmaktadır.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut,Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
"A -)Dava konusu taşınmaz İstanbul ili, Fatih İlçesi, Kürkçü Başı Mah Arabacı Mahmut Sokak No:35 olarak numaralandırılan tapuda, 160,00 m2 yüzölçümlü, 1111 ada, 45 parselde kayıtlı, "Kargir Apartman" nitelikli taşınmaz olup mahallinde yapılan incelemede, Dava konusu taşınmaz üzerinde Bodrum+zemin+2 normal kattan oluşan betonarme binanın yaklaşık 50 yıllık bir bina olduğu görülmüştür. Taşınmaz binanın dışı mantolama yapılmış, dış cephe boyası ile boyanmış olup, bodrum ve zemin kat dışı seramik kaplanmıştır. Ana giriş kapısı demir doğrama olup, merdivenler mozaik basamaklıdır. Her katta ikişer daire olduğu satışa konu 2. Kattaki 9 nolu dairenin çelik kapılı olup, salon, hol, yatak odası, mutfak ve banyo-wc2 den oluştuğu, tüm pencerelerin PVC doğrama yapıldığı, girişte hol-salon beraber olup, zeminler marley kaplamadır, yatak odası da aynı kaplamaya sahip olup salon ve oda duvarları badanadır, yatak odasından balkondan çıkılmaktadır. Mutfakta zemin kalebodur olup, tezgah beton yapılmış olup, üzeri fayans kaplanmıştır. Tezgah alnı da aynı şekilde fayans kaplıdır. Tezgah altı dolabı vernikli ahşap kaplama olup tezgah üstü dolapları ise sunta lam üzeri kağıt desenli kaplama yapılmıştır. Banyo-wc' de zemin seramik kaplı olup, klozet, lavabo ve banyo bataryası mevcuttur, Balkon zemini ise karo mozaik kaplıdır. Daire 55,00 m2 alanlıdır. Daire tadilat görmemiş olup sadece pencereler PVC doğrama yapılmıştır. Taşınmaz daire doğalgaz soba sistemi ile ısınmaktadır. Soba tesisatı salonda kurulu olduğu görülmüştür.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre;
Taşınmaz 240.000,00 TL (İkiyüzkırkbin)TL
KDV oranı %1' dir.
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 08/05/2019 Çarşamba günü saat 10:00’ dan - 10:05’ e kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 10/06/2019 PAZARTESİ GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 10/06/2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032558) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/26 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmaz için %1 KDV, ‰ 5,69 D.V.,‰ 15 Tapu Alım Harcı,gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaTellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.21/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR