İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Fatih'te 2+1 daire icradan satılıktır

İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049628
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : AKŞEMSETTİN MAH. / İSKENDERPAŞA
Oda Sayısı : 2+1
: 70
Bina Yaşı : 31 Üzeri
Bulunduğu Kat : 3
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/13 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
390,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.10.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
21.11.2019 11:00
Satış Yeri
:
stanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAPU KAYDI : İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hasan Halife Mahallesi , 2043 ada, 25 parselde kayıtlı 73,42 m2 miktarlı,3.kat 5 nolu bağımsız bölüm taşınmaz buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte taşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Bilirkişi raporunda taşınmaz Fatih Belediyesi-Imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02/05/2019 tarih ve 86170071-754-28864/E. 178297 sayı ile dava dosyasına ibraz etmiş olduğu yazıya göre dava konusu “Fatih İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 2043 ada,25 parsel sayılı yer”in imar durumu ;
İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyiikşehir Belediye Başkanlığınca 04/10/2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel ,Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında , 3.Derece Koruma Bölgesinde konut alanında kalmakta olup , H:15.50m. irtifa almaktadır. şeklindedir. Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz Tapu kayıtlarında Satışa konu taşınmaz; Fatih İlçesi -Haşan Halife mahallesi, Yaran Sokağına cepheli, 14 kapı numaralı, 2043 ada 25 parsel sayılı taşınmazda 3.Kat 5 numarada yer almaktadır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana bina , bölgenin ana akslarından olan Akdeniz caddesi yaklaşık 80m., Fevzipaşa caddesine yaklaşık 400m. .Millet Caddesine 250 m., Emniyet-Fatih metro istasyonuna yaklaşık 550 m, Bezmıalem Vakıf Üniversite Hastahanesine ise yaklaşık 850m. mesafede bulunmaktadır. Yine Belediye hizmetlerinden yararlanan, alt ve üst yapı sistemi tam, elektrik, suyu, doğalgazı bağlı, ulaşım ve alışveriş sorunu olmayan ,oldukça merkezi konumda sosyo ekonomik seviyesi orta bir bölge de kaldığı görülmüştür. Satışa konu taşmmaz;bodrum+ zemin+ 4 normal katından oluşan yaklaşık 35 yaşında betonarme karkas binanın 3.katında yer alan 5 bağımsız bölüm nolu dairedir. Mahallinde yapılan tespitte ; salon+2 oda+mutfak+banyo-wc +balkon bölümlerinden oluşan dairenin brüt alanı 70 m2 dir. Dairenin salonunun zemini masif parke , odaların zemini laminant parke döşelidir. Mutfak -banyo ve koridor zeminleri mermer, banyo duvarları ile mutfakta tezgah üstü ve tezgah yanı kısımlar seramik döşelidir. Mutfak da ahşap kaplama alt üst dolapları ve mermer kaplama tezgah bulunmaktadır. Mutfak balkonunda panjur mevcut olup tadilat ihtiyacı bulunmaktadır. Dairenin pencere doğramaları PVC, iç kapılar camlı ahşap kapıdır. Dış kapı çeliktir. Isıtma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Mutfak ve banyo tadilat gerektirmektedir. Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : 390.000,00.TL. olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 1 dir.
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 21/10/2019 PAZARTESİ GÜNÜ saat 11.00.’ dan - 11.05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup,ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 21/11/2019 PERŞEMBE GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 21/11/2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1051660) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2019/13 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. % 1 KDV.,‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerinbu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.10/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR