İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih'te 2+1 daire icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037510
Şehir : İstanbul / Fatih
Oda Sayısı : 2+1
: 55
Bina Yaşı : 31 Üzeri
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/2155 ESAS
Muhammen Bedeli
:
230,000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.09.2019 14:10
İkinci Satış Günü
:
11.10.2019 14:10
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2019/2155 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İl, Fatih İlçe, 1612 Ada, 19 Parsel, 15/300 arsa paylı, KEÇECİ KARABAŞ Mahalle/Köy, 9 Nolu Bağımsız Bölüm
Özellikleri :Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Fatih (İçesi, tapuda Keçeci Karabaş Mahallesi, 1612 ada 19 parsel (299,08 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı “Bodrum Zemin İki Normal Bir Çekme Kat Bir Dükkan On Dokuz Daireli Kargir Apartman” nitelikli ana taşınmazda, hali hazırda ise Fatih İlçesi, Hırka-i Şerif Mahallesi, Kafzade Sokak, 5 dış kapı numaralı Yıldırım Apartmanı, Zemin Katta 15/300 arsa paylı, 9 bağımsız bölüm numaralı, mahallinde 3 daire kapı numaralı “Daire" nitelikli taşınmazın tamamıdır. Yerinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu 5 dış kapı numaralı Yıldırım Apartmanı, 2 Bodrum+Zemin+2 Normal Kat+Çekme Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, .Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür. Yaklaşık 46 yıllık binada, bodrum katta 4 adet mesken, 1 adet dükkan, zemin katta ve 2 Normal katta her katta 4 er adet mesken, çekme katta 3 mesken olmak üzere toplam 20 adet bölüm bulunmaktadır. Binanın bodrum ve zemin katta olmak üzere 2 girişi bulunmaktadır. Taşınmaz, Kafzade Sokaktan bakışta sağ taraftaki girişte yer almaktadır. Bodrum kattan demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Bina giriş zemini seramik, kat arası sahanlıklar ve merdivenler çini mozaik döşeli, duvarları yarıya kadar yağlı boyalı, üst kısımlar plastik boyalıdır. Satışa konu Zemin Kat 9 bağımsız bölüm numaralı, mahallinde 3 daire kapı numaralı “Daire”, bina girişine göre sağ tarafta yer almaktadır. Mahallinde taşınmaz içine girilememiş olup, dışarıdan yapılan tespitler ve proje esas alınarak rapor hazırlanmıştır. Projeye göre brüt 55 m2, net 49 m2 alanlı taşınmaz, şaton, 2 adet oda, mutfak, banyo, wc, antre ve hol bölümlerinden oluşmaktadır. Satışa konu taşınmaz kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir, çevrede rağbet gören merkezi bir mevkide yer almaktadır. Taşınmaz, okullara, otobüs duraklarına yakın mesafede yer almakta olup yakın çevresinde okui, alışveriş merkezleri vb. gibi diğer donatı alanlan da bulunmaktadır.
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.04.2019 tarihli yazısında; Fatih ilçesi, Hırka-i Şerif Mahallesi, 1612 ada 19 parsel sayılı yer, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanlan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel tarihi, Kentsel Arkeolojik I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3.Derece Koruma Bölgesinde, Konut Alanında kalmakta olup H.9.50 m irtifa almaktadır. Parselin kısmen yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti: 230.000,00 TL KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/09/2019 14:10 - 14:15 arası 2. Satış Günü : 11/10/2019 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2155 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/07/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR