İSTANBUL 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Fatih/Nevbahar Mahallesi'nde 80 m2 daire mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888250
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : HASEKİ SULTAN MAH. / AKSARAY
Oda Sayısı : 2+1
: 80
Bulunduğu Kat : 1
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/54 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
380,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.12.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
18.01.2019 10:00
Satış Yeri
:
stanbul Adalet Sarayı B2 Blok 4. Kat İstanbul 13. Sulh hukuk Mahkemesi Duruşma salonu Çağlayan- İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖRNEK NO.27

T.C.İSTANBUL13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/54 SATIŞ
GAYİRMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN :
TAPU KAYDI :İstanbul ili Fatih ilçesi Nevbahar Mahallesi 1819 ada54 parsel sayılı 405,91 M2 kare yüzölçümlü 2 deposu olan Kargir apartmanın 1. Kat 5 bağımsız bölüm nolu 40/400 arsa paylı Daire.
İMAR DURUMU : Satışa ilişkin dosyada mevcut Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2017 tarih ve 4167 sayılı yazıları ile1819 Ada 54 Parsel sayılı yerin IV. numaralı, İstanbul 1. numaralı Yenileme alanları, İstanbul II. numaralı yenileme alanları Kültür varlıklarını koruma bölge kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir belediye başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih ilçesi (Tarihi Yarım ada) kentsel, tarihi,kentsel arkeolojik, I. Derece arkeolojik sit ananı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında III. Derece koruma bölgesinde, konut alanında kaldığı H:9/50,Metre. İrtifa aldığının bildirildiği görülmüştür. (Fatih ilçesi Nevbahar Mahallesi'nin İstanbul Valiliğinin 28/0/2008 tarih ve 53863 sayılı olurları ile 2009 Mahalli idareler seçimlerinden sonra Nevbahar Mahallesi ismiHaseki Sultan Mahallesi olarak değişmiştir)
ÖZELİLLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişiler kurulunun raporunda taşınmaz İstanbul ili Fatih ilçesi Haseki Sultan Mahallesi Cevatpaşa caddesinde (Nevbahar Mahallesi) 1819 ada54 parsel sayılı 405,91 M2 kare yüzölçümlü adsa üzerinde Kargir Apartman 40/400 arsa paylı Daire 1. Bağımsız bölüm 5 nolu Daire nitelkili taşınmazın Haseki Sultan Mahallesi Cevatpaşa caddesi No 110/5 sayılı adresinde bulunduğu Bodrum+Zemin+3 normal kat olarak Betonerme Karkas tarzda inşaa edilmiş Sefa Apartmanın 1. Katında bulunan 5 bağımsız bölüm, Cepheden bakıldığında sol tarafında kaldığı Mesken olarak kullanlıdığı 2 oda, salon, mutfakta tezgah altında ve üstünde lake boyalı MDF dolaplarının olduğu Banyo-WC'de klozet mevcut bölümlerinden oluşan daire griş kapısı biri saç/demir diğeri ahşap doğrama çelik, yol cephesi penceresi PVC doğrama ve üzeri demir korkuluklu olduğu, salon ve oda zeminin muşamba, duvarları sıvalı-boyalı, tavanları kartonpiyerli mutfak zeminve duvarlarının seramik, mutfak evye ve dolaplarının yapılı, balkonunun 4X1 metre kare PVC doğrama ile kapalı banyo zemin ve duvarlarının seramik, lavabolu olduğu içkapılarının ahşap doğramadan olduğu doğalgaz kombili olan dairenin yaklaşık kulllanım alanının 80 M2 olduğu, taşınmazın yakın çeveresinin genellikle bitişik nizam şeklinde binalar bulunduğu bölgenin hertürlü altyapısının tamamlandığı kentsel hizmetlerden faydalandığı, çarşı, pazar, okul, cami, sağlık tesisi ve hertürlü alışveriş yerlerine yürüme mesafesinde olduğu ulaşım imkanlarının elverişli olduğu tesbit edilmiştir
GAYRİMENKULUN KIYMETİ : Satışa ilişkin dosyadaki mevcut bulunan İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17.05.2018 tarih ve 2017/789 esas 2018/525 karar sayılı kıymet takdirine itiraz davasında taşınmazın 02.01.2018 tarihli raporunda da belirtildiği üzere 380.000.-TL Üçyüz Seksenbin TL olarak belinlendiği görülmüştür.
SATIŞ ŞARTLARI : Yukarıda tapu kaydı. Genel özellikleri, ve kıymeti belirtilen taşınmazın ihalesi 21.12.2018 Cuma günü saat 10.00. İle 10.10. Saatleri arasında İstanbul Adalet Sarayı B2 Blok 4. Kat İstanbul 13. Sulh hukuk Mahkemesi Duruşma salonu Çağlayan- İstanbul adresindeyapılacak olup, I. İhale günü Tahmin edilen kıymetin %50'sini ve Rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları Mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz ençok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile ihalesi yapılmayan taşınmazlar 18.01.2019 Cumagünü aynı yer ve aynı saatte taşınmaz ilanda gösterilen Müddet sonunda en çok artırana ihale edilcektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 18/01/2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032570) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/54 DosyaNumarasının belirtilerek Memurluğumuzun internet emanet hesab numarası : TR890001 5001 5800 7306 773115 nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Bahsi geçen Taşınmaz için %1 KDV, Tüm taşınmazlar için ise , ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.30/10/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR