İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih İmrahor'da 3+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093009
Şehir : İstanbul / Fatih
Oda Sayısı : 3+1
: 95
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2041 ESAS
Muhammen Bedeli
:
400,000 TL
Birinci Satış Günü
:
07.01.2020 11:15
İkinci Satış Günü
:
24.02.2020 11:15
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2018/2041 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İSTANBUL İl , FATİH İlçe , İMRAHOR İLYAS BEY Mahalle/Mevki , 1252 Ada No , 57 Parsel No , 35/146 Arsa Payı , 146,00 Yüz Ölçümü , Mesken Nitelikli Bodrum Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Özellikleri : Bodrum kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm; Söz konusu bağımsız bölüm hali hazırda boş olup, depo olarak kullanılmaktadır. Bağımsız bölüm; Salon + 3 oda + Mutfak + Banyo + Wc ünitelerinden oluşmaktadır. Salon ve oda zeminleri laminat kaplı.ıslak zeminler ise seramik kaplıdır.Giriş kapısı Çelik,İç kapılar ahşap,pencere doğramaları Pvc Mamulünden oluşmaktadır.Bağımsız bölüm normal boyalı tavanlar .kartonpiyer süslemelidir,Isınma doğalgaz kombi sistemlidir.Suyu ve elektriği mevcuttur.Bağımsız bölüm yaklaşık olarak net 95.00 m2 cîvarındadır.Bağımsız bölümün tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 04/02/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İSTANBUL İl , FATİH İlçe , İMRAHOR İLYAS BEY Mahalle/Mevki , 1252 Ada No , 57 Parsel No , 38/146 Arsa Payı , 146,00 Yüz Ölçümü ,Mesken Nitelikli, 2. Kat, 4 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Özellikleri : Söz konusu bağımsız bölüm hali hazırda mesken olarak kullanılmaktadır. Bağımsız bölüm ; Salon + 3 oda + Mutfak + Banyo + Wc + Balkon ünitelerinden oluşmaktadır. Salon ve oda zeminleri laminat kaplı.ıslak zeminler ise seramik kaplıdır.Giriş kapısı Çelik.iç kapılar ahşap,pencere doğramaları Pvc Mamulünden oluşmaktadır.Bağımsız bölümün duvarları kağıt kaplamalıdır. Tavanlar kartonpiyer süslemelidir.lsınma doğalgaz kombi sistemlidir.Suyu ve elektriği mevcuttur.Bağımsız bölüm yaklaşık olarak net 135.00 m2 cîvarındadır.Bağımsız bölümün tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz bina iyi bir konumdadır.Cephe kaplamalıdır. Binada "asansör bulunmakta olup,zemin kattan sonra çıkması mevcuttur“
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 04/02/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.04.2018 tarih ve E.102006 sayılı yazılarında; Fatih İlçesi, Yeddikule Mahallesi, 1252 ada, 57 parsel nolu yer; İstanbul IV numaralı,İstanbul l numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca Uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel,Tarihi Kentsel Arkeolojik, 1 .Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 2.Derece Koruma Bölgesinde,Konut alanında kalmakta olup H:9.50 mt. irtifa almakta olduğu imar yazılarından anlaşılmaktadır.

TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ: Söz konusu satışıistenen taşınmazlar; 1252 ada, 57 nolu parselde kayıtlı İstanbul İli Fatih İlçesi, Yeddikule Mahallesi, Gençağa Sokağı, Kapı No:5 adresindeki Bodrum kat + Zemin kat + 2 Normal kat + Çatı katlı Betonarme Karkas Bina tarzındaki yapının, Bodrum kat 1 Nolu bağımsız bolüm ile 2.kat 4 nolu bağımsız bölümün olduğu yerdir. Yerinde yapılan İncelemede; söz konusu adreste bulunan kat irtifaktı, mesken nitelikli Bodrum katta bulunan 1 nolu bağımsız bölüm ile 2. Katta bulunan 4 nolu bağımsız bölüm gezilerek görülmüş ve incelenmiştir,Yukarıdaki bilgilerde özellikleri mevcuttur.

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2041 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/11/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR