İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eyüpsultan'da çatı arası piyesli daire icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926866
Şehir : İstanbul / Eyüpsultan
Oda Sayısı : 4+1
Bulunduğu Kat : 3
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3965 ESAS
Muhammen Bedeli
:
380,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.02.2019 11:40
İkinci Satış Günü
:
28.03.2019 11:40
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU 1. KAT B BLOK B3-136 NUMARALI ODA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/3965 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Eyüp Sultan ilçesi, Alibeyköy mahallesi, 490 Ada, 13 Parsel arsa nitelikli 3. Normal Kat A blok 20 bağımsız bölümün tamamı
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi ,Alibeyköy Mahallesi, 490 ada, 13 parsel nolu 367,75 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazda kain 226/2984 arsa paylı, 3.normal kat,A giriş, 20 nolu çatı arası piyesli daire vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, Miralay Sokak üzerinde yer alan No:3 adresinde yer alan, A giriş 20 nolu bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz projesine göre; 2 bodrum + zemin + 3 normal + çatı katlı şekilde, betonarme karkas tarzda , dış cephesi dış cephe boyalı olan binada, bina girişi, kat sahanlıkları ve katlar arası irtibatı sağlayan merdiven basamakları mermerdir. Binada elektrik, su ve doğalgaz tesisatları bulunmaktadır. Mimari projeye göre binanın A ve B olmak üzere 2 girişi bulunmaktadır. Projesine göre A blok girişi 1. bodrum kat seviyesinden Miralay Sokak üzerinden sağlanmakta olup, B blok girişi ise sokak cephesine göre binanın sağ tarafından zemin kat(mahallen B giriş 1 .bodrum kat olduğu görülmüştür) seviyesinden sağlanmaktadır.Projeye göre ;A ve B giriş dahilinde binanın 2. bodrum katında 2 adet daire ve sığınak, 1 .bodrum katında, zemin katında, 1. normal katında ve 2. normal katında 4'er adet daire, 3. normal katında ise 4 adet çatı arası piyesli daire bulunmaktadır. Projeye göre 20 nolu daire binanın 3. ve çatı arası katında projeye göre A giriş cephesinden binaya bakıldığında bina girişine göre sağ orta cephede konumludur. Taşınmaz projeye göre; 3.normal katta; hol, salon, 2 oda, mutfak,banyo+wc olarak projelendirilmiş olup yaklaşık 54,39 m2 net; çatı arası piyes katta; hol,2 oda,duş ve teras olarak projelendirilmiş olup yaklaşık 34,40 m2 net kapalı alanlı ve 3,25 m2 teras alanlı olup taşınmaz toplam 88,79 m2 net kapalı alanlı ve 3,25 m2 teras alanlıdır.Ayrıca taşınmazın brüt kullanım alanı toplamı 100,00 m2 kapalı ve 3,25 m2 teras şeklindedir. Taşınmaz, mesai saatleri itibari ile 3.normal katı görülememiş olup sadece çatı arası katı görülmüştür. Çatı arası katı mahallinde 3.normal kattan ayrı girişli olacak şekilde projeye söre B girişte yer alan çatı piyesli dairelerin (21 ve 22 nolu b.bölümlerin) çatı katındaki alanlarına doğru büyütülerek yaklaşık 90.00 m2 alanlı olacak şekilde ayrı bir daire olarak realize edilmiş olup projeye aykırı oluşturulan bu alan mahallinde inşaat halinde olup zeminler şap,duvarlar sıvasız tavanlar ahşap,iç kapıları takılmamış,dış çelik kapısı kırılmış ve elektrik-su gibi armatürleri bulunmayacak vaziyette atıl durumdadır.Projeye aykırılıklar başka bağımsız bölümlerin çatı piyeslerini kapsaması sebebi ile kıymet takdirinde taşınmazın 3.normal kat ve çatı arası piyes katındaki mimari proje alanları ve çatı arası katının mevcut inşaat durumu dikkate alınmıştır. Emsal taşınmazlar, proje üzerinde yapılan tetkikler ve mahal incelemesi neticesinde yerinde yapılan gözlemlerde taşınmazın 3.normal katının dış kapısının çelik, pencerelerinin ise PVC olduğu görülmüştür. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret+konut alanında yer almaktadır.
Yüzölçümü : 367,75 m2
Arsa Payı : 226/2984
İmar Durumu : Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 10.04.2018 tarih, E.641.01 sayılı yazısına göre; "Söz konusu parsel 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda H: 12.50 Taks:0.66 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır." denilmiştir.
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : KDV. Kanunu 17/4-ş uyarınca istisna (Konut Finansman)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/02/2019 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 28/03/2019 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU 1. KAT B BLOK B3-136 NUMARALI ODA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3965 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR