İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Eyüpsultan/Düğmeciler Mahallesi'nde 2+1 daire mahkeme kararı ile satılıktır

İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00971450
Şehir : İstanbul / Eyüpsultan
Semt-Mahalle : DÜĞMECİLER MAH. / RAMİ
Oda Sayısı : 2+1
: 75
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Binadaki Kat Sayısı : 6
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 29.03.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/13 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
310,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.04.2019 15:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
İCRA İFLAS KANUNU 133. MADDESİ GEREĞİNCE İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR

TAPU KAYDI :
A - İstanbul ili, Eyüpsultan İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, Düğmeciler Mevkii, 340 ada, 30 parselde kayıtlı, 819,00m2 miktarlı kargir apartman vasıflı taşınmazda bulunan 40/1040 arsa paylı Zemin Kat. Kat, 14 nolu Bağımsız Bölüm vasıflı taşınmaz bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikteihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
A - Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/03/2018 tarihli cevabi yazısı ile "Eyüpsultan İlçesi, Düğmeciler Mah, 340 ada, 30 parsel sayılı yere ait imar durum bilgilerine göre, söz konusu parsel 02/07/1998 TT' li Eyüp Uygulama İmar Planı' nda A-4 ile işaretli H:4 kat ayrık nizam yapılanmalı konut alanında , kısmen de yolda kalmaka olduğu belirtilmiştir." denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut,Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
"A -) Dava konusu taşınmaz İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, Altunizade Bağ Sokak Eda Apartmanı adresindeki ABlok Binanın tapunun 340 ada, 30 nolu parsel numarasında kayıtlı kapı numarası 10 olan ve alanı 819,00m2 miktarlı 40/1040 arsa paylı A-Blok Zemin Kat (14) bağımsız bölüm nolu mesken olup söz konusu taşınmazın köşe parsel, 2 Bodrum+zemin+3 normal katlı bina olup,, Zemin Kat (14) nolu Bağımsız Bölüme binanın giriş kapısından girildiği bir kat çıkıldığında Akasya Sokak cepheli ve Altunizadebağ Sokak cepheli daire olduğu, Dairenin 2 oda, mutfak, banyo-wc ve 2 balkonlu meskenin net alanının 75 m2 olduğu, Ana taşınmaza bodrum kattan giriş yapıldığı, zemin katın hali hazırda normal kat görünümlü olduğunun tespit edildiği, Satışa konu taşınmazın bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısının tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda civarı iskana elverişli konut sahasında, orta derecede gelir grubuna mensup toplum kesimi tarafından tercih edilen yerleşim bölgesi dahilinde yer almakta olup ulaşım imkanları oldukça kolay ve elverişli olduğu,taşınmazın bulunduğu semt içindeki yeri ve mevkii, konumu, zemin arzın imar durumu, yüzölçümü, gayrimenkulün çarşıya, pazara, alışveriş merkezlerine, ve ana arterlere olan mesafesi yol, su, alt yapı ve çöp toplama gibi tüm belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, civardaki serbest piyasa emlak alım ve satım rayiçleri, civarda oluşmuş, emsal alım satım piyasa rayiç bedelleri, taşınmazın değerine etki edebilecek tüm objektif faktörleri ve çevresel özellikleri göz önüne alınarak günü iktisadi koşulları da değerlendirilerek
taşınmazın değerinin belirlendiği görülmüştür.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcutBilirkişi Raporuna göre;
Taşınmaz 310.000,00 TL (Üçyüzonbin) TL. KDV oranı %1' dir.

SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 19/04/2019 Cuma günüsaat 15:00’ dan - 15.05’ e kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032558) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/13 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmaz için %1 KDV, ‰ 5,69 D.V.,‰ 15 Tapu Alım Harcı,gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaTellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.25/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR