İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Eyüpsultan Bülbül Yuvası mevkiinde net 76 m² konut mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062710
Şehir : İstanbul / Eyüpsultan
: 87
Bina Yaşı : 31 Üzeri
Isıtma : Soba
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 06.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/4 Satış
Muhammen Bedeli
:
260,000 TL
Birinci Satış Günü
:
15.11.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
11.12.2019 11:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında (Çağlayan) 4. Kat B2 Blok 421 Nolu 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU DOSYA NO : 2019/4

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI
İSTANBUL 9.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
Satışına karar verilen gayrimenkulun, cinsi, kıymeti, adedi,Evsafı:
TAPU KAYDI :Eyüpsultan tapu müdürlüğü yazısından, İstanbul,Eyüpsultan ilçesi, Gümüşsuyu mah.bülbül yuvası mevkii, 27 ada, 45 parsel sayılı 264,50 m2 yüzölçümlü kargir apartman vasıflı, kat mülkiyetli, bodrum kat bağımsız bölüm no 1 olan taşınmazın şerh/beyan hanesinde yönetim planı ile kömürlük Ek:1 nolu köm. şerhi olduğu ½ payının M****a D******ş, ½ payının da M*******d D*****y adlarına kayıtlı olduğu ve taşınmazda satışa arz şerhi mevcuttur.
İMAR DURUMU : Sözkonusu parsel 21/07/2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon uyulama imar planında H:9.50 mt.Blok nizam yapılanmalı konut alanında ,kısmen de yolda kalmaktadır.
ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz bağımsız bölümün bulunduğu “Eyüp ilçesi, merkez mah. Sınırları içinde kalan, 3.gümüş sokak kırıkmerdiven cad., balıkçı bakkal sokak ve bülbüldere cad. ile çevrili 27 sayılı yapı adası üzerinde bulunan ana yapının yaklaşık olarak İslambey caddesine 230 m.Hz.Halid Bulvarına 344 m. silahtarağa caddesine 365 m. Haliç köprü bağlantı yoluna 1,6 km. Metrobüs ayvansaray durağına, 1,65 km mesafesinde olduğu, taşınmaz bülbülderesi cad. Üzerinden 46 kapı no ile giriş alan halihazırda “bodrum kat+zemin kat+3 normal kat” şeklinde yol kotu altında bir kat, yol kotu üstünde 4 kat olmak üzere toplam 5 katlı, bodrum katında tek daire zemin ve normal katlarda 3’er daire olmak üzere toplam 13 bağımsız bölümlü, yaklaşık 35-40 yıllık kargir nitelikli, çatısı örtülü, dış cephesi eskimiş, cam mozaik (btb)kaplı, pencerelerinde kısmen PVC,kısmen ahşap doğramadan çerçeve, bodrum kat ile zemin kat sol tarafta kalan dairelerin ön cephe pencerelerinde demir doğramadan korkuluk takılı olan apartman anagiriş holüne tretuvar kotu üzerinden 7 basamaklı merdiven ile çıkılarak ulaşılan demir doğramadan apartman giriş kapısı bulunan ana giriş sahanlığı ile kat sahanlıkları karomozaik kaplı, hazır dökme mozaik merdiven basamaklı küpeştesiz demir doğrama merdiven korkuluklu merdiven kovası tavan ve duvarları iki renkli plastik boyalı, bodrum katta tüm dairelere ait kömürlükler ile arka cephede bulunan bahçeye çıkış koridoru bulunduğu, l nolu dairenin arka bahçeye bakan ahşap doğrama pencerelerinde demir doğrama korkuluklar takılı olduğu, yapım kalitesi dikkate alındığında çevre ve şehircilik bakanlığının sınıflandırmasında verilen kriterlere göre Yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında yayınlanan tebliğlerde yapının mimarlık hizmetlerine esas olan III.B Grubu yapılar sınıfı içinde kabul edilebileceği , elektrik,su ve doğalgaz kullanımı bulunan ana yapının 1 nolu bağımsız bölümün, halihazırda davalı tarafından kullanılan çelik daire kapısı bulunan “antre+2 yatak odası+koridor+banyo-wc+wc+hol+mutfak+salon” mahallerinden oluşan 1 nolu bağımsız bölümünyaklaşık olarak 76,00 m2 net,87,00 m2 brüt kullanım alanlı olduğu, antre, hol, yatak odaları, salon ve mutfak zeminleri laminant parke, banyo-wc ve wc zeminleri seramik, duvarları ise kirişe kadar fayans kaplı, banyo-wc’de el duşlu, banyo bataryalı, perdeli duş bölümü, elektrikli ani su ısıtıcılı şofben ve lavabo, wc’de kendinden rezervuarlı klozet, lavabo, tek musluk gibi donanımların mevcut olduğu, mutfakta tek göz seramikevyeli fayans kaplı tezgah ve PVC (laminant) kaplama tezgah altı ve üstü dolaplar bulunduğu mutfakta doğalgaz tesisatı bulunmadığı,tezgah ile pencere çerçevesi ve tezgah üstü dolap arasındaki duvar alnının kısmen fayans kaplı, duvarların diğer kısımları ile tavanın diğer mahal tavan ve duvarların sıva üzeri boyalı, pencere çerçevelerinin ön cephede PVC, arka cephede ahşap doğrama iç kapı ve kasaların camlı ahşap doğrama olduğu, kömür sobası ile ısıtıldığı, mesken kullanım için ihtiyaçlara cevap verecek gerekli ve yeterli şekilde donanımlı bir durumda olduğu, su, elektrik, kullanımı bulunmaktadır.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcutsatışa ilişkin bilirkişi raporunda, İstanbul,Eyüpsultan ilçesi, Gümüşsuyu mah. 27 ada 45 sayılı parselde kayıtlı 264,50 M2 yüzölçümlü, kargir apartman vasıflı ana yapının bodrum katında yer alan1 nolu bağımsız bölümtaşınmazın satış rayiç değerinin 260.000,00 TL (İKİYÜZALTMIŞBİNTÜRKLİRA) olduğu takdir edilmiştir KDV ORANI % 1’dir


1-Yukarıda tapu kaydı, Genel özellikleri, kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 15/11/2019 CUMA GÜNÜ SAAT 11:00 ’den- 11:05’e kadar, İSTANBUL ADALET SARAYINDA (ÇAĞLAYAN) 4. KAT B2 BLOK 421 NOLU 9.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranıntaahhüdü baki kalmak şartı ile ihalesi yapılamayan taşınmaz 11/12/2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 11/12/2019tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğümüz birim esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2019/4 SATIŞ.Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3).Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır.Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV.,‰ 5,69 D.V., Tapu Alım Harcı, gayrimenkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları, AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Istanbul 9. Sulh Hukuk mahkemesi Satış memurluğu iban no : TR060001500158007306724363

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR