BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Esenler/Davutpaşa Mahallesi'nde 70 m² daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979838
Şehir : İstanbul / Esenler
Semt-Mahalle : DAVUTPAŞA MAH. / ESENLER
Oda Sayısı : 3+1
: 70
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/21 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
290,000 TL
Birinci Satış Günü
:
29.05.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
24.06.2019 10:30
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2019/21 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul ili, Esenler ilçesi, Esenler Mah. 44 Ada, 48 Parsel, 112,54 m² Yüzölçümlü 4/16 Arsa paylı, Zemin kat, 2 Nolu bağımsız bölüm, Daire nitelikli taşınmaz.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut07/02/2019tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmazın tapu kayıtlarından İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mah., 44 ada 48 parsel sayıda kayıtlı ve Esenler İlçesi, Davutpaşa Mahallesi 56. Sok. No:80 adresinde bulunan ana taşınmazın Zemin Kat (2) Bağ. Böl. Nolu dairesidir. Bahse konu dairenin Net:70,00 m2 alanlı,(Yaklaşık Brüt alan = 85 m2) 3 oda + salon+ koridor + mutfak + banyo kısımlarını ihtiva ettiği, daire giriş kapısı çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı ,ısı camlı, salon ve odalarda yerler laminant parke kaplı,koridor ve ıslak hacimler seramik döşeli, mutfakta tezgah, evye ve dolaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarlarınınbulunmakta olup,dairedeısınmanın doğal gazlı, kombi sistemli ve dairenin 1. Sınıf işçilik ve malzeme kalitesinde olduğu tespit edilmiştir. Ana taşınmazın dış cephesi dekoratif giydirme cepheli, dekoratif çelik kapı girişli, merdiven ve sahanlıklar mermer kaplamalıdır. Her kat 1 er dairelidir. Bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde olup, etrafı ev ve iş yerleri ile doludur. Yıldız caddesi ile Yıldız Teknik Üniversitesine ,Avrupa otoyoluna, Otobüs ve minibüs yoluna yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır."denilmektedir.
İmar Durumu : EsenlerBelediye Başkanlığı, İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün 21.01.2019 tarih ve V/231 sayılı yazısında,“ Esenler İlçesi, Davutpaşa Mahallesi 44 ada 48 parsel sayılı taşınmazın 13.03.2013 onanlı 1/1000 ölçekliEsenler Uygulama İmar Planında konut alanında kalmakta olup bitişik nizam 4 (dört) kat yapılaşma koşuluna haizdir.‘’ Denilmektedir.
Kıymeti : 290.000,00 TL
KDV Oranı : % 8
Kaydındaki Şerhler : Beyan : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. (Başlama Tarih : 11/11/2016, Bitiş Tarih : 11/11/2016 )
Beyan : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.
Beyan : Yönetim Planı : 12/07/2017
1. Satış Günü : 29/05/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 24/06/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/21 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR