ERZURUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum/Yakutiye'de 85 m² daire SGK'dan satılıktır

ERZURUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069075
Şehir : Erzurum / Yakutiye
: 85
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 19.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2012/18184
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Erzurum ili Yakutiye ilçesi İstasyon Mahallesi İstanbul kapı 38 ada 20 parsel Kat: 3 Bağımsız 12 Bölümün 1/1 Hissesidir. ana Taşınmazın 446.29 m2 dir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nenehatun Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Takip Haciz ve Satış servisi
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUM BAŞKANLIĞI
Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Nenehatun Sosyal Güvenlik Merkezi


GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI


DOSYA NUMARASI :2012/18184
MUHAMMEN BEDEL :205.000.00.-TL
1. SATIŞ TARİHİ :20.11.2019 SAAT : 14:00 -14:10
2. SATIŞ TARİHİ :27.11.2019 SAAT : 14:00 -14:10
TEMİNAT TUTARI : 15.375.00.-TL
SATIŞINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN :
TAPU KAYDI : Erzurum ili Yakutiye ilçesi İstasyon Mahallesi İstanbul kapı 38 ada 20 parsel Kat: 3 Bağımsız 12 Bölümün 1/1 Hissesidir. ana Taşınmazın 446.29 m2 dir.
ADRESİ : İstasyon Mahallesi Kurtderesi Caddesi 11. Sokak Hacıhamza Apt. Kat: 3 No : 12 Yakutiye / Erzurum
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz İstasyon Mahallesi Kombina caddesine gidilirken Kurtderesi mevkiinde Büyükşehir belediyesi bakım şantiyesi civarında 11. sokakta bulunan Hacı Hamza apartmanın 3. katında bulunan daire. Satışa Konu mesken brüt : 100 m2 Net : 85 m2 kullanım alanı mevcuttur. Bina yakutiye Tapu Müdürlüğü İstasyon Mahallesi İstanbul Kapı Mevkii 38 ada 20 Parseldir. Bağımsız Bölüm :12 1/1 hissesidir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1. Yukarıda 1. satış tarihi ve saatleri yazılı Gayrimenkul Erzurum İl Müdürlüğü Nenehatun Sosyal Güvenlik Merkezi 2. İkinci kat toplantı salonunda (Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Cami Karşısı YAKUTİYE / ERZURUM ) adresinde açık artırım sureti ile yapılacaktır. Birinci artırımda tayin edilen zamanda teklif edilen en yüksek rayiç bedelin % 75'ini + Takip masraflarını varsa Rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir . Arttıtılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın Taahhüdü baki kalmak kaydı ile yukarıda yazılı 2. satış günü aynı yer ve saatte 2. artırım yapılacaktır. ikinci artırımda rayiç bedel + in %40 takip masraflar ve çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci artırımda 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 94. Maddesi uygulanacaktır ve zorunludur.

2. Arttırmaya katılacakların gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç bedelin % 7.5 ' i olan yukarıda yazılı geçici teminatını nakden anlaşmalı bankalar nezdinde bulunan geçici teminat hesabına yatırılıp teminat mektubu olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur. makbuz suretini veya kati ve süresiz banka teminat mektubu olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.

3. Satış Peşin para ile yapılır. Alıcının Talebine göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilir.

4. Resmi İhale pulu damga vergisi, tapu alım, satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi K.D.V. Ve gayrimenkul teslim masraf ve gayrimenkulde kıracı bulunuyor ise tahliyenin genel hükümlere göre yapılması alıcıya aittir.

5. Taşınmazın Aynından doğan birikmiş vergileri satış bedelinden ödenir.

6. İpotek sahibi alacaklar diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masraflara ait iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde Nenehatun Sosyal Güvenlik Merkezine bildirmeleri , gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşımdan hariç bırakılacaklardır.

7. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilir ise süresinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içerisinde arttırmaya çıkarılır. Bu arttırımda ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilan edilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale . Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin farkı ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminatın mahsunbu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı kanuna göre Nenehatun Sosyal Güvenlik Merkezince kendisinden tahsil olunur. Fark oranı %5 den hesap edilir.

8. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin göre bileceği Nenehatun Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Takip Haciz ve Satış servisinde açık olup, Masrafı karşılığında isteyenlere bir örneği gönderilir.

9. Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu ilan tapu kaydında ad ve adresleri geçipde tebliğ edilmeyen ilgililere tebliğ niteliği taşır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Nenehatun Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Takip Haciz ve Satış servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR