ELAZIĞ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Elazığ / Palu ilçesi Seydi köyünde müstakil konut satılacaktır

ELAZIĞ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941711
Şehir : Elazığ / Palu
Semt-Mahalle : SEYDİLİ KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 390
Bulunduğu Kat : Müstakil
Yayınlandığı Gazeteler

FIRAT 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
FIRAT 14.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tek katlı Betonarme Konut (MESKEN)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELAZIĞ AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

  1. Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazın satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 05.03.2019 tarihinde saat:10:00 da yapılacaktır.
  2. İhaleler, Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. İhalelere katılabilmek için isteklilerin; Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarına verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
  4. İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
  5. Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.
  6. Taşınmaz mal satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.
  7. Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilir.


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN TABLO

GAYRİMENKULÜN NİTELİKLERİ
SIRA NO İLÇESİ KÖYÜ NİTELİĞİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M²) ARSA
PAYI
KAT NO FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI
(TL)
İHALE
SAATİ
1 Palu Seydili Tek katlı Betonarme Konut (MESKEN) - 504 3 390 m² Tam Tek katlı müstakil konut Tam hisseli, müstakil konut. 110.000,00 11.000,00 10:00


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR