EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne/ Kavgaz Mevkii'nde daire SGK'dan satılacaktır

EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00924796
Şehir : Edirne / Merkez
Oda Sayısı : 3+1
: 128
Bulunduğu Kat : 1
Binadaki Kat Sayısı : 5
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE HABER 05.01.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
EDİRNE HABER 07.01.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Edirne ili Merkez Kavgaz Mevkii 1835 ada 5 parselde bulunan B Blok, 4 bağımsız bölüm numaralı, mesken satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2019 10:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GK Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2.Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 2016/8
İLİ : Edirne, Merkez
TAPU KAYDI : Edirne ili Merkez Kavgaz Mevkii 1835 ada 5 parsel,
İMAR DURUMU: Değerleme konusu taşınmaz;1/1000 ölçekli Edirne U.İ.P’nda Konut alanında, Blok nizam yapı düzeninde, Emsal:1,50 Hmax:15,50 m(5 kat) irtifada yapılanma şartlarına sahip olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz B Blok, 4 bağımsız bölüm numaralı, mesken 1.normal katta ve B Blok girişine göre sağ cephede yer almaktadır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Fatih Mh. Ümran AKKAN Cad. 46.Sok Barış 89 Sitesi(2.kısım) B Blok Apt No:1 1.Kat 4 no’lu daire brüt 128,00 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz parseli üzerinde, blok nizam yapı düzeninde, betonarme karkas yapı tarzında, bodrum+zemin+4 şeklinde ;A,B, ve C olmak üzere 3 bloklu olarak inşa edilen bina bulunmaktadır. B Blokta 10 adet bağımsız bölüm olup satışa söz konusu daireye giriş B Blok zemin kattan sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi boyalı, pencere doğramaları pvc, çatısı ahşap üzeri kiremit örtülüdür. Değerlemeye konu taşınmaz onaylı mimari projeye göre; salon, mutfak, 3 oda, banyo, wc, antre-hol ve 2 adet balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın mimari projesi, yeni yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölge gelişimini tamamlamış her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Merkezi bir yerde olup ulaşım problemi bulunmamaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ: 250.000,00.- TL.( ikiyüzellibintürklirası)
SATIŞ ŞARTLARI:
1-Birinci açık artırma 24.01.2019 günü saat 10:45-10:55 da SGK Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2.Kat Toplantı Salonu Talatpaşa asfaltı Defterdar cami yanı Ayşekadın / EDİRNE adresinde
İkinci açık artırma 31.01.2019 günü saat 10:45-10:55 da SGK Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2.Kat Toplantı Salonu Talatpaşa asfaltı Defterdar cami yanı Ayşekadın / EDİRNE adresinde yapılacaktır.
2-Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 i, takip masrafları ve kurum alacağına rüçhanı olan alacakların toplam tutarını geçmesi lazımdır. Şayet artırmada bu bedel bulunmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık artırmada rayiç bedelin %40’ı, takip masrafları ve kurum alacağına rüçhanı olan alacakların toplam tutarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci artırmada 6183 Sayılı Kanunun 94.Maddesi uygulanacaktır.(İlk artırmaya girip teminat yatırıp %40 ın üzerinde teklif verilmezse veya ilk artırmaya katılım olmaz ise ikinci artırma tekrar %75 ten açılacaktır. )
3-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin % 7,5’ olan 18.750,00.-TL’si teminat tutarının 6183 Sayılı Kanunun 10.maddesinin 1 ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat(%15 eksiğiyle kabul edilir) olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur. Nakdi teminat getirecek katılımcılar teminatlarını Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankalarına SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici teminat-Saymanlık Edirne Muhasebe birimi seçtilerek şahıs ise T.C, Şirket ise vergi numarasını ve satış dosya numarası belirtilerek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir.
4-Tapu alım-satım harcı ve masrafları, resmi ihale pulu, tellaliye resmi, damga vergisi, kdv, tahliye ve gayrimenkul teslim masrafları alıcıya aittir.
5-Satışa iştirak edecek katılımcılar yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilecek kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
6-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebi üzerine azami 10 güne kadar süre verilebilir.
7-Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
8-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse hemen veya verilen süre içinde bedelin tamamını ödemezse ihale feshedilir ve gayrimenkul 7 günlük müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. İlanla tebliğ ile yetinilir ve en çok artırana ihale olunur. İkinci artırma sonucunda; malın birinci ihaleye göre daha düşük bedelle ihale edilmesi halinde birinci artırmada gayrimenkul ihale edilen alıcı iki ihale arasındaki fark ile diğer zararlar ve %5 faizi ile tahsil olunur. İhale farkı ve faizi başka bir hükme hacet olmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Kanuna istinaden Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
9-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerinde hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
10-Kurumumuz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
11-Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esastır
12-Satışa iştirak edecekler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır.
13-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
14-İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ niteliği taşımaktadır.
15-Başkaca lüzumlu izahat Müdürlüğümüz 2016/8 nolu satış dosyasından öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR