KIZILBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Dubleks villa satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767672
Şehir : Ankara / Yenimahalle
: 325
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu ve vasıfları: Üzerinde Betonarme bina kullanımlı bitişik nizam dubleks villa yapılmış durumda 1/1 hisseli 325 m2 büyüklüğünde arsanın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.04.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
(Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğü)

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


1- Satışa çıkarılan Gayrimenkulün bulunduğu Mahalle, Sokak ve Kapı Numarası: Ankara İli Yenimahalle İlçesi 13522 ada 20 parselde Yeni Batı Mahallesi Palandöken Caddesi 2379. (Eski 548) Sokak No:8 adresindedir.

2- Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu ve vasıfları: Üzerinde Betonarme bina kullanımlı bitişik nizam dubleks villa yapılmış durumda 1/1 hisseli 325 m2 büyüklüğünde arsadır.

3-Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değeri:750.000,00-TL'dir.

4- Artırmaya iştirak için alınacak, teminat tutarı ve nevi: Gayrimenkul için biçilen rayiç değerin %7,5 ' i 56.250,00-TL’dir.

Teminat olarak para, Bankalar ve Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığından ihraç edilen devlet iç borçlanma senetler veya bu senetler Esham ve Tahvilat, “Bu Esham ve Tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir”gösterilebilir.

5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün : Gayrimenkulün satışı 18.04.2018 Çarşamba Günü Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda saat 15:00 de (Kızılırmak Mahallesi 1450.Sokak No: 5 Çukurambar- Çankaya/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

6-Gayrimenkul satış şartnamesinin nereden alınacağı: Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğü, İcra-Satış servisinden temin edebilirler.

7- Teminatın Yatırıldığına Dair Teminat Makbuzunun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği: Artırmaya iştirak etmek isteyenlerin yeterli teminatlarını artırma günü, saat 12.oo’e kadar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuzu yine aynı saate kadar Satış Komisyonuna ibrazı zorunludur.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet attırılan amme alacağına rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı, yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 25.04.2018 Çarşamba günü aynı mahal ve saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9- Artırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde, satışa ait Tapu Harcı, KDV, Damga Vergisi ve her türlü takip giderleri alıcı tarafından ödenecektir.

10- İş bu ilanı tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçipte tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olacaktır.

İlan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR