ÇINAR MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Diyarbakır/Çınar'da Kerpiç ev ve avlusu satılacaktır

ÇINAR MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925871
Şehir : Diyarbakır / Çınar
Yayınlandığı Gazeteler

ÇINAR ŞAFAK 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kerpiç Ev ve Avlusu (406,61 m²)
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır İli Çınar İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çınar Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

S.NO MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 Fatih Mah. Tavşantepe Kerpiç Ev ve Avlusu 219 45 406,61 Tam Konut Alanı 20.330,50 4.066,10 23.01.2019 Çarşamba 10:30


1-Çınar İlçesinde bulunan ve yukarıda gerekli bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile Çınar
Milli Emlak Şefliğinde satışı yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) 2886 sayılı yasanın 26.maddesinde sayılan teminatlardan geçici teminat alındısı veya banka teminat mektubu (teyit yazısı ile birlikte)
b) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı sureti vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
c) İhaleye vekâleten katılacakların temsilen yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekâletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri
gerekmektedir.
3-Posta ile yapılacak tekliflerde ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşan ve iadeli taahhütlü gönderilen teklif mektupları kabul edilecek olup,
postadaki gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.
4-Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca tahmin edilen bedelin %20’si oranında alınacaktır.
5-Hazine taşınmazlarının satışı KDV’den muaf olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabii değildir.
6-İhaleye çıkarılan taşınmazlara ait bilgiler ile ihale gün ve saatleri yukarıda belirtilmiştir.
7-Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Çınar Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilecektir.
8-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR