KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Daire ve arsa vasıflı taşınmazlar şatılacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
12.07.2017 15:10
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF SEMTLERDE BULUNAN TOPLAM 5 ADET DAİRE VE ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif semtlerde bulunan toplam 5 adet daire ve arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - Bahse konu olan 5 adet daire ve arsanın bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Mahallesi Ada No Parsel No
No
Brüt Alan ( m² ) Cinsi İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı
1 YÜKSELTEPE 90675 1 1 C BLOK NO:16 148.18 Daire 12.07.2017 15.10 310.000,00 TL 9.300,00 TL
2 YÜKSELTEPE 90675 1 1 C BLOK NO:19 148.18 Daire 12.07.2017 15.20 310.000,00 TL 9.300,00 TL
3 YÜKSELTEPE 90675 1 1 C BLOK NO:25 148.18 Daire 12.07.2017 15.30 320.000,00 TL 9.600,00 TL
4 AYVALI 34443 3 - 567.00 Arsa 12.07.2017 15.40 453.600,00 TL 13.608,00 TL
5 SANCAKTEPE 31503 1 - 887.00 Arsa 12.07.2017 15.50 909.175.00 TL 27.275,25 TL


İhale konusu daire ve arsanın satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır.( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

3 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :
- İhaleye iştirak Dilekçesi.
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- İkametgah Belgesi.
- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü

4 - İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.

6 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

7 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No:1 KEÇİÖREN / ANKARA )
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR