MİMAR SİNAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Daire satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00776434
Şehir : Kayseri / Melikgazi
Semt-Mahalle : ESENTEPE MAH. / KAZIM KARABEKİR
: 165
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ OLAY 04.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KAYSERİ OLAY 06.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taşınmaz, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan,3153 ada, 13 parsel üzerindeki 10 katlı apartmanın 9. katı olan; kuzey-doğu-güney cephesindeki 18 no.lu dairedir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.05.2018 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
16/05/2018 14:00 Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığının Toplantı Salonunda yapılacaktır.(Pilevne Mah. Serin Sok.No:8 Kocasinan KAYSERİ)
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü)GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 1. ADRES : Esentepe Mahallesi, 988 Sokak 8/A Blok Göngördü Apt. No: 18 Melikgazi KAYSERİ
 2. CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan,3153 ada, 13 parsel üzerindeki 10 katlı apartmanın 9. katı olan; kuzey-doğu-güney cephesindeki 18 no.lu dairedir.
 3. Gayrimenkul, raylı sisteme 200-250 metre, şehir stadyumuna 350-400 metre, şehir merkezine 3,5 km. hava alanına 7-8 km. mesafede bulunmaktadır.
 4. Taşınmazlar yaklaşık olarak 165,00 m². alandan oluşmaktadır.
 5. SATIŞ KOMİSYONUNCA BİÇİLEN RAYİÇ DEĞER : 200.000,00 TL.
 6. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerden rayiç değerin % 7.5 nispeti olan 15.000,00TL teminat alınacaktır. Teminat olarak para,banka teminat mektubu, Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir.” ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) kabul edilecektir.
 7. Gayrimenkulün 1. Artırması 16.05.2018 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00’ da açık artırma suretiyle Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığının Toplantı Salonunda yapılacaktır.(Pilevne Mah. Serin Sok.No:8 Kocasinan KAYSERİ)
 8. Gayrimenkulün satış şartnamesi Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü kovuşturma bölümü icra satış servisinden alınabileceği gibi bu dairenin ilan panosunda görülebilir.
 9. Gayrimenkulün satışında artırmaya iştirak edeceklerden alınacak olan teminat satış saati olan 15:00’dan bir saat önce en geç 14:00’a kadar Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü Veznesine yatırılarak karşılığında alınacak emanet makbuzunun Satış Komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.
 10. Gayrimenkulün satışında verilen bedel, Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 23.05.2018 tarihinde Çarşamba günü aynı yer ve saatte 2. artırmaya çıkarılarak gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Ancak, ihale bedeli rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır. Aşmazsa satış yapılmayacaktır.
 11. Artırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde; satışa ait tapu harcı ihale kararına ait damga vergisi KDV ve Takip vb. giderleri alıcıya aittir.
 12. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş sayılacaklardır.
 13. İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.
 14. Yukarda yazılı hususlardan başka bilgi almak isteyenler Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü kovuşturma bölümü İcra-Satış Servisi ne başvurabilirler.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR