TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çorlu Hıdırağa'da 90 m² işyeri ve depo SGK'dan satılıktır

TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078650
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Semt-Mahalle : HIDIRAĞA MAH. / ÇORLU
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ YENİ İNAN 23.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEKİRDAĞ YENİ İNAN 30.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/4 SATIŞ  
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonu –Gündoğdu Mahallesi, Murat Sokak, No:14 Tekirdağ
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANPAŞA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kanununa (A.A.T.U.H.K.) istinaden Kurumumuza olan borçlarından dolayı hacizli olan aşağıda cinsi, miktarı ve muhammen değeri yazılı gayrimenkul mal satışa çıkartılmıştır.

DOSYA NO : 2019/4 SATIŞ

GAYRİMENKUL TAPU KAYIT BİLGİLERİ :
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hıdırağa Mahallesi(tapuda Hatip), 87 ada, 20 parselde kayıtlı 1 no.lu bağımsız bölüm.

GAYRİMENKULÜN İMAR DURUMU :

Değerleme konusu taşınmazın Çorlu belediyesinden 02.07.2019 tarihinde alınan sözlü bilgilere göre Hıdırağa(tapuda Hatip) mahallesi 87 ada 20 numaralı parsel, 06.02.2014 tarihli, 1/1000 ölçekli, Çorlu İlave Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında olup, yapılaşma koşulları, ticaret alanı, bitişik nizam, 5 kat, hmaz:15,50 m olarak belirlenmiş olup, parselin terkleri yapılmış net parsel alanıdır. Değerleme tarihi itibariyle parselle ilgili herhangi bir terk/tevhid/yoldan ihdas şartı bulunmamaktadır.

GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ :

Değerleme konusu taşınmazın yer aldığı sokak araç ve yaya trafiği bakımından düşük yoğunluktadır. Ana taşınmaz Bitişik nizam şeklinde, betonarme karkas yapı tarzında, 3/B yapı sınıfında, Bodrum+zemin+4 normal kat olmak üzere toplamda 6 katlı olarak inşa edilmiş betonerme yapı strüktüründeki binadır. Tasdikli mimari projesine göre ana yapının bodrum katında, 1 adet depo (konu taşınmaz), sığınak ve enerji odası, zemin katında bina girişi ile 1 adet iş yeri, 1,2,3 ve 4. Normal katların her birinde ise 2 adet mesken yer almak üzere ana yapıda toplam 10 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış yüzeyi akralik bazlı dış mekan plastik boyalı olup ayrıca ısı yalıtım maksatlı mantolama tatbik edilmiştir. Isınma doğalgaz enerji kaynaklı, kombi sistem kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. Bina giriş kapıları demir doğrama kapı şeklindedir.
Değerlemeye konu (1) no.lu bağımsız bölüm “Depo” vasıflı taşınmaz ana taşınmazın Bodrum katında konumludur. Bina girişi parselin Kuzeydoğusundan, Karaca Ahmet Tekke sokak üzerinden konum alındığında ise ön cephe ve zemin kat seviyesindedir. Ana yapının bodrum katında, bina girişine göre ön, sol bitişik sağ yan cephe konumlu olan taşınmazın tasdikli mimari projesine göre tek hacimden müteşekkil olup brüt 98 m2 (net 90 m2 ) alanlıdır. Taşınmazın içerisi görülememiş olup, iç mimari ve yapı kalitesinin vasat olduğu kabul edilmiştir.

MUHAMMEN BEDELİ, TEMİNAT TUTARI:

Cinsi Muhammen Değeri Teminat Tutarı 1.satış:21.01.2020
2.satış:28.01.2020 tarihinde
1 nolu bağımsız bölüm Depo 60.000,00 TL 4.500,00 TL 14:00-14:10SATIŞ ŞARTLARI :

1- Taşınmazın satışı 21.01.2020 günü 14:00-14:10 saatleri arasında Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonu –Gündoğdu Mahallesi, Murat Sokak, No:14 Tekirdağ adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.
2- Birinci artırımda tayin edilen zamanda, üç defa bağırdıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i+satış masrafları ve varsa rüçhanlı alacakları toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 28.01.2020 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %40’ı + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların toplamından fazla olmak şartıyla en çok artırana ihale olur. Şu kadar ki birinci artırımda istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci artırımda 6183 Sayılı Yasanın 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.
3- Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5’u olan ve yukarıda belirtilen teminat tutarı kadar alınır. Teminat olarak 6183 Sayılı Kanunun 10 md. 1,2,3 ve 4. sırada sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, istenildiği takdirde alıcıya 10 (on) güne kadar süre verilebilir. Satışı yapıp yapmamakta satış komisyonu serbesttir.
4- Satış nedeniyle doğacak olan resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve diğer masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkulün teslim ve tahliye masrafları, ayrıca tahliye işlemleri alıcıya aittir.
5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir.
6- Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul malın rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçları alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7- Rüçhanlı alacaklılar ile diğer ilgililerin ve hak sahiplerinin bu taşınmaz mal üzerinde hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayandığı belgeleri 15 gün içinde Merkezimiz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tescil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8- Taşınmaz mal kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul mal satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırıma çıkılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul mal en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki fark, diğer zarar ve % 5 faizden mesul olup, bunlar ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. Hükmüne göre Süleymanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezince tahsil olunur.
9- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10- Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır. Satışa iştirak edecekler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktır. Bilgi almak isteyenler 2019/4 Satış sayılı dosya numarası ile Merkezimiz İcra Satış Servisine başvurarak bilgi alabilirler.
11- Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresi bilinmeyenler (Takyidatı olan, borçlu, alacaklı, 3.şahıs, hissedar, irtifa hakkı sahipleri ve tüm ilgililer) için de tebliğ yerine geçeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.Ayşegül ÖZDEMİR
Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yardımcısı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR