İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çiğli ve Karşıyaka'da İzmir B. Belediyesine ait 3 adet konut satılacaktır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
Sayı: 178905
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2109 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sayı: 178905

TARİH: 25.11.2019

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) Belediyemize ait Balatçık Mahallesi, 8809/45 Sokak No:11, 21742 ada, 4 no'lu parsel, K.3 D.16 Çiğli/İZMİR adresindeki daire (70,00 m2) ihale yoluyla satılacaktır.

Satış Bedeli: 185.000,00-TL (YüzSeksenBeşBinLira)

Geçici Teminatı: 5.550,00-TL (BeşBinBeşYüzElliLira)

2-) Belediyemize ait Dedebaşı Mahallesi, 6011 Sokak No:27, 26791 ada, 1 no'lu parsel, K.2 D.6 Karşıyaka/İZMİR adresindeki daire (105,00 m2) ihale yoluyla satılacaktır.

Satış Bedeli: 510.000,00-TL (BeşYüzOnBinLira)

Geçici Teminatı: 15.300,00-TL (OnBeşBinÜçYüzLira)

3-) Belediyemize ait Dedebaşı Mahallesi, 6011 Sokak No:27, 26791 ada, 1 no'lu parsel, K.4+Çatı D.10 Karşıyaka/İZMİR adresindeki daire (136,00 m2) ihale yoluyla satılacaktır.

Satış Bedeli: 660.000,00-TL (AltıYüzAltmışBinLira)

Geçici Teminatı: 19.800,00-TL (OnDokuzBinSekizYüzLira)

Yukarıda satış bedelleri ile geçici teminatları yazılı yerlerin ihalesi, Genel ve Özel Şartnamelerindeki esaslar dahilinde, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) usulü ile 12/12/2019 Perşembe günü Saat:14:00'de herbir bağımsız bölüm için 5'er dk.ara ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı odasında ( Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 D:309 Konak/İzmir ) yapılacaktır. Şartnameleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğünde (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:5 D:509 Konak/İzmir) çalışma saatleri içinde görülebilir veya 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin şartnamelerde istenen belgelerle birlikte 11/12/2019 Çarşamba günü en geç saat 16:00'ya kadar Mesken Şube Müdürlüğüne müraacatla ihaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur.İhaleye katılacakların ihale günü en geç saat 14:00'de Encümen de hazır bulunmaları gerekir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR.

A) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi.

B) Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi,

C) Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,

D) Mesken Şube Müdürlüğünden alınacak İştirak Belgesi'nin ibraz edilmesi,

E) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi,

F) Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması,

Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR