İZMİR KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çiğli/Büyükçiğli Mahallesi'nde kargir ev icradan satılıktır

İZMİR KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910703
Şehir : İzmir / Çiğli
: 118
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1549 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
150,000 TL
Birinci Satış Günü
:
30.01.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
25.02.2019 10:30
Satış Yeri
:
Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Vakıf işhanı K:4 gayrimenkul satış odası

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA
2. İCRA DAİRESİ
2017/1549 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :

İzmir,Çiğli,Büyükçiğli mahallesi, Köyaltı mevkii,1113 parsel,118,07 m²
yüzölçümlü,kagir ev niteliğindeki taşınmaz.

Adresi :8057 Sokak No:12 Çiğli,İZMİR

Yüzölçümü : 118,07 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : İlçenin Çiğli-Büyük Çiğli mahallesinde ve tapunun 26K-2a(B.Çiğli 8) patfa 1113 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan incelemede; parselin imar hattı tahakkuk ettikten sonra bitişik nizam 2 kat gabarili konut alanına isabet ettiği tespit edilmiştir.

ÖZELLİKLERİ : Muris İsmail Temel' ait iken İzmir 10.Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/04/2018 tarih ve 2018/554 esas,2018/535 karar numaralı kararı ile İsmail Temel'in terekesinin tamamının tek mirasçısı Ali Temel' aidiyetine karar verilen taşınmaz İzmir ili, Çİğli ilçesi, Büyükçiğli mahallesi, 8057 Sokak No:12 adresini de bulunduğu ve belediye ve altyapı hizmetlerinden tam olarak yararlandığı tespit edilmiştir. Kıymet takdiri istenilen taşınmaz 1113 nolu parselde 118,07m² yözölçümünde olup zeminde ise taşınmaz üzerinde krokisinde kırmızı boya ile gösterilmiş olan tek katlı üzeri kiremit ile örtülü ve taban alanı:65,24m² yüzölçümününde olan bahçeli mesken olarak kullanılan yapı mevcuttur. Bina yaklaşık olarak 40 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Bina içerisine kapalı olduğu için girilememiştir. Taşınmaz çevresinde tek katlı ve iki katlı yapılar bulunmaktadır. Ana taşınmaz 8056 Sokak ve 8057 sokak arasında kalmakta olup numaratajını 8057 sokaktan almaktadır. Taşınmaz Çiğli belediyesine yaklaşık 600 metre, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 350 metre mesafededir.Toplu ulaşıma yakın konumdadır.

Kıymeti : 150.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 30/01/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 25/02/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Vakıf işhanı K:4 gayrimenkul satış odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, KDV ORANINDA SATIŞ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞACAK FARKLARDAN İHALE ALICISI SORUMLUDUR, FARKI ÖDEMEYECE MECBURDUR, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK. Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7-İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı , tapuda adresi olmayanlar için İİK madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.

8-TAŞINMAZIN KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLMASI HALİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ SADECE DOSYA ALACAKLISI İÇİN GEÇERLİ OLUP, İHALE ALICISI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER SADECE KDV'DEN MUAFTIR.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1549 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR