BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Celaliye'de avlulu kargir ev icradan satılıktır

BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927269
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Semt-Mahalle : CELALİYE MAH. / CELALİYE(KAMİLOBA)
: 692
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2593 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
757,048 TL
Birinci Satış Günü
:
13.03.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
08.04.2019 14:00
Satış Yeri
:
İcra Mezat Salonu Ekinoba Mah.Londra Asfaltı Yan yol No:107 Çanakkale Sok. Ay Merkez karşısı B.Çekmece-İST. -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2018/2593 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:Dosyasında mevcut tapu kayıtlarına göre; İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi, Celaliye Mahallesi; 692,00 m2 yüzölçümlü, 764 ada 13 parsel, Bahçeli Kargır Ev nitelikli ana taşınmazın 547/600 hisse ile,kayıtlı olduğu
Taşınmaz adres olarak; Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi, İsmetpaşa 1 Caddesi, Yavuztürk Sokak, 12 parsel 10, 13 parsel 12 dış kapı numarasında yer almaktadır.
Çevresel Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Devlet Karayoluna yakın, ilçe merkezine uzak mesafededir. Toplu taşıma araçlan ile ulaşım olanakları mevcuttur. Yakın çevrelerinde Celaliye Camii, Tarım Kredi Kooperatifi, Günübirlik Tesisleri ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu bölgede az katlı konut yapıları ve dava konusu taşınmazlar ile benzer özellikte boş arsalar mevcuttur.Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur.
Parselin Özellikleri:Satışa konu 764 ada 13 parsel geometrik olarak dörtgen şekilli olup sınırlan düzgün ve belirgindir. Taşınmazın iki cephesi yol diğer cepheleri komşu parseller ile sınırlıdır. Parselin cepheli olduğu yollar sokak niteliklidir. Yerinde yapılan incelemeye göre parsel üzerinde ruhsatsız ekonomik değere sahip olmayan kulübe ile muhtelif sayıda ağaç bulunmaktadır. Köşe parseldir. Yerindeki durumda birlikte kullanılantaşınmazın çevresi tel çit ile çevrilmiştir.
İmar Durumu: Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi 764 ada 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların 10.11.2000 onay tarihli 1/1,000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Nizam: Ayrık / Hmax; 3 kat / TAKS: 0.25 / KAKS: 0.75 /Konut Alanında kaldıkları belirtilmiştir.
Kıymeti : 757.048,00 TL
KDV Oranı: %8 ( Geçici B.K.Kararı uyarınca 31/03/2018'den sonraihale olması halinde %18 KDVuygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : İpotek ve muhtelif hacizler vardır.
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 08/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri: İcra Mezat Salonu Ekinoba Mah.Londra Asfaltı Yan yol No:107 Çanakkale Sok. Ay Merkez karşısı B.Çekmece-İST. -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN:
Tapu Kaydı:Dosyasında mevcut tapu kayıtlarına göre; İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi, Celaliye Mahallesi; 400,00 m2 yüzölçümlü, 764 ada 12 parsel, Arsa nitelikli ana taşınmazın tam hisse ile, kayıtlı ,
Taşınmaz adres olarak; Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi, İsmetpaşa 1 Caddesi, Yavuztürk Sokak, 12 parsel 10, 13 parsel 12 dış kapı numarasında yer almaktadır.
Çevresel Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Devlet Karayoluna yakın, ilçe merkezine uzak mesafededir. Toplu taşıma araçlan ile ulaşım olanakları mevcuttur. Yakın çevrelerinde Celaliye Camii, Tarım Kredi Kooperatifi, Günübirlik Tesisleri ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu bölgede az katlı konut yapıları ve dava konusu taşınmazlar ile benzer özellikte boş arsalar mevcuttur.Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur.
Parselin Özellikleri: Satışa konu 764 ada 12 parsel geometrik olarak dörtgen şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir, Taşınmazın bir cephesi yol diğer cepheleri komşu parseller ile sınırlıdır. Parselin cepheli olduğu yol sokak niteliklidir. Yerinde yapılan incelemeye göre parsel üzerinde yapı bulunmamakta olup muhtelif sayıda ağaç bulunmaktadır. Ara parseldir. taşınmazın çevresi tel çit ile çevrilmiştir.
İmar Durumu: Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi 764 ada 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların 10.11.2000 onay tarihli 1/1,000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Nizam: Ayrık / Hmax; 3 kat / TAKS: 0.25 / KAKS: 0.75 /Konut Alanında kaldıkları belirtilmiştir.
Kıymeti : 480.000,00 TL
KDV Oranı: %8 ( Geçici B.K.Kararı uyarınca 31/03/2018'den sonra ihale olması halinde%18 KDVuygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : İpotek ve muhtelif hacizler vardır.
1. Satış Günü : 13/03/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü: 08/04/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri: İcra Mezat Salonu Ekinoba Mah.Londra Asfaltı Yan yol No:107 Çanakkale Sok. Ay Merkez karşısı B.Çekmece-İST. -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2593 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR