ÇAYCUMA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çaycuma Çömlekçi Mahallesi'nde iki katlı kargir ev ve müştemilatı icradan satılıktır

ÇAYCUMA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00965698
Şehir : Zonguldak / Çaycuma
Semt-Mahalle : ÇÖMLEKÇİ KÖYÜ / HİSARÖNÜ(FİLYOS)
: 2413
Yayınlandığı Gazeteler

DEMOKRAT ÇAYCUMA 19.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/3395 ESAS
Muhammen Bedeli
:
350,814 TL
Birinci Satış Günü
:
16.05.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
20.06.2019 11:00
Satış Yeri
:
Çaycuma Adliyesi İcra Müdürlüğü Kalemi önü Çaycuma /Zonguldak 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇAYCUMA
İCRA DAİRESİ
2014/3395 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Zonguldak İl, Çaycuma İlçe, 119 Ada, 59 Parsel, ÇÖMLEKÇİ Mahalle/Köy, orta Mevkii, Taşınmaz üzerinde 7 adet yapı bulunmaktadır. Yapı 1; İki katlıdır. İki katı da mesken olarak kullanılmaktadır. Taşıyıcı sistemi yığma yarı kargir, dış sıvalı ve boyalı, çatısı yapılı, ısınma sistemi katı yakıt kalorifer kazanlıdır. Zemin kat, 4 oda, mutfak, banyo ve tuvalet hacimlerinden oluşmaktadır. Pencere doğramaları pvc, kapılar birinci sınıf ahşap pres kapı, yer döşemesi ıslak hacimlerde seramik diğer hacimlerde laminat parke, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Birinci kat, 4 oda, mutfak, banyo ve tuvalet hacimlerinden oluşmaktadır. Pencere doğramaları pvc, kapılar buzlu cam takılı ahşap kapı, yer döşemesi ıslak hacimlerde seramik diğer hacimlerde laminat parke, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Birinci katın duvar boyası yer yer bakım gerektirecek haldedir. kullanım alanı her iki katın da 100,00 m²' dir,Yapı 2; Tek katlıdır. Depo/ardiye olarak kullanılmaktadır. Taşıyıcı sistemi yığma yarı kargir, dış cephesi kısmen sıvalı boyasız, çatısı yapılı, kapısı ahşap, penceresi ve tavan döşemesi bulunmamaktadır. Dört cephe bims briket kullanılarak yapılmış duvar ve duvar üstüne oturan çatıdan oluşmaktadır. Duvarların iç cephesi sıvasız ve boyasız olup yer döşemesi ve herhangi bir tesisat bulunmamaktadır.kullanım alanı 15,00 m²' dir.Yapı 3; Tek katlıdır. Kömürlük/odunluk olarak kullanılmaktadır. Taşıyıcı sistemi yığma yarı kargir, dış cephesi kısmen sıvalı boyalı, çatısı yapılı, kapısı ve penceresi ahşap doğramadır. Dört cephe tuğlakullanılarak yapılmış duvar ve duvar üstüne oturan çatıdan oluşmaktadır. Duvarların iç cephesi sıvasız olup kısmen kireç badana yapılmıştır. Herhangi bir tesisat bulunmamaktadır.kullanım alanı 40,00 m²' dir. Yapı 4; Tek katlıdır. Su deposu olarak kullanılmaktadır. Taşıyıcı sistemi yığma yarı kargir, dış cephesi sıvalı boyasız, çatısı bulunmamakta, kapısı çeliktir. Genel görünüş olarak bakım gerektirir haldedir. Herhangi bir tesisat bulunmamaktadır.kullanım alanı 19,72 m²' dir.Yapı 5; Tek katlıdır. Garaj olarak yapılmış olsa da depo/ardiye olarak kullanılmaktadır. Taşıyıcı sistemi yığma yarı kargir, dış cephesi sıvalı ve kireç badabalı, çatısı bulunmamakta, kapısı çeliktir. Duvarların iç cephesi sıvasız olup herhangi bir tesisat bulunmamaktadır.kullanım alanı 18,84 m²' dir.Yapı 6; Tek katlıdır. Odunluk olarak kullanılmaktadır. Taşıyıcı sistemi yığma yarı kargir, dış cephesi kısmen sıvalı ve boyasız, çatısı yapılı, kapı ve penceresi bulunmamaktadır. Duvarların iç cephesi sıvasız olup herhangi bir tesisat bulunmamaktadır.kullanım alanı 15,00 m²' dir.Yapı 7; Tek katlıdır. Ticarethane olarak yapılmıştır fakat halihazırda kullanılmamaktadır. Taşıyıcı sistemi betonarme, dış-yan cephesi sıvalı boyasız, dış ön cephesi seramik kaplı olup pencereler alüminyum doğrama camekandır. Binanın devam katları için donatı filizi bırakılmıştır.İç cephe duvarları saten alçı üzeri plastik boya ve seramik kaplama, yer döşemesi seramik, iç bölme hacimlerin kapı ve pencere doğramaları pvc olup elektrik, su ve sıhhi tesisat bulunmaktadır. kullanım alanı 175,96 m²' dir.Taşınmaz üzerinde hali hazırda mısır ekilidir.80 metrekare sera, 20 yaşında 1 adet incir ağacı, 5 yaşında 1 tane yeni dünya, 1 tane 10 yaşında defne ağacı, 1 tane 10 yaşında incir ağacı, 2 ocak 15-20 yaşında fındık ocağı, 1 tane 5-10 yaşında ceviz ağacı, 4-5 adet meyve ağacı 5-10 yaşında ve 10-15 yaşında 10 adet dışbudak ağaç vardır.
Taşınmaz Filyos Beldesine çok yakın olduğundan, Şu anda yapımı devam etmekte olan Filyos Limanı projesinden dolayı arazi rayiç değeri artmıştır. Köy Yerleşik alan içinde Filyos bekdesine 10 kmve Çaycuma İlçe Merkezine 21 km mesafede olup, yakın çevresinde yerleşim birimleri bulunmaktadır.Zonguldak-Karabük Demiryolu Tren istasyonu, Çaycuma havaalanı ve Bartın Zonguldak Ankara karayoluna çok yakın mesafededirler.Konum, mevkii ve çevre özellikleri dikkate alındığında, ileriye dönük gelişme alanı içerisinde kalmaktadır.
Adresi : Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Çömlekçi Köyü Orta mah. 119 ada 59 parsel
Yüzölçümü : 2.413,16 m2
Taşınmaz niteliği : İki katlı kargir ev ardiye garaj natamam inşaat ve bahçe
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 350.814,65 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3303 sayılı kanunun 3. Maddesi gereğince idarenin ruhsat sahiplerinin maden arama ve işletme faaliyetlerine müdahele edilemez ve bundan doğacak zararlarda mülkiyet hakkına dayanılarak bir hak ve tazminat iddiasında bulunamaz beyanı ve muhtelif haciz ve ipotekler mevcuttur.
1. Satış Günü : 16/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Çaycuma Adliyesi İcra Müdürlüğü Kalemi önü Çaycuma /Zonguldak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/3395 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR